Menu

Operationele winst leidt niet tot positief netto resultaat

In lijn met de op 24 maart 2006 gepresenteerde halfjaarcijfers en de daarbij door AFC Ajax uitgesproken verwachtingen, voorziet Ajax voor het boekjaar 2005/2006 een positief operationeel resultaat.

Wel verwacht Ajax, in tegenstelling tot het netto resultaat van vorig jaar, dat boekjaar 2005/2006 zal worden afgesloten met een netto verlies. Voornaamste redenen hiervoor zijn:

- het uitblijven van omvangrijke transferresultaten
- reorganisatiekosten, met name op personeelsgebied
- gedane investeringen in onder andere spelers en infrastructuur

In aanvulling op voornoemde oorzaken is het meedoen aan de play-offs naar het zich nu laat aanzien van beperkte positieve invloed geweest op de ontwikkeling van het netto resultaat.

Ajax presenteert zijn definitieve jaarcijfers 2005/2006 in oktober.