Menu

Oplossing problemen met pincode My Ajax

De internetredactie heeft meerdere e-mailberichten ontvangen met vragen over de pincode voor de registratie op My Ajax. Veel supporters hebben bij de registratie niet meteen hun pincode ingevuld. Deze supporters geven nu terecht aan dat zij niet meer op de registratiepagina kunnen komen. De internetredactie heeft een oplossing.

In de e-mail, die supporters bij de registratie hebben ontvangen, staat de pincode en de zelf gekozen username/login. Supporters kunnen de registratiepagina via de onderstaande url alsnog bereiken. Hier moeten zij een twee handelingen verrichten om zich definitief aan te melden.

http://www.ajax.nl/show/id=98908&username=

1.

Het laatste woord en teken in de url is "username=". Supporters moeten meteen achter het "=" teken hun username/login intikken en vervolgens op de Enter-knop van hun toetstenbord klikken.
Je zelf gekozen username staat tevens vermeld in de e-mail waarin ook je persoonlijke pincode staat.

2.

Vervolgens kunnen supporters onderaan de pagina hun voorkeuren opgeven en hun pincode invoeren.

Ga naar de url:

http://www.ajax.nl/show/id=98908&username=