Menu
Oproeping BAVA 14 juni 2012

Oproeping BAVA 14 juni 2012

De directie van AFC Ajax NV heeft vandaag oproeping gedaan tot het houden van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA).

Deze BAVA heeft als belangrijkste agendapunt de benoeming van drie personen tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV. Het betreft Hans Wijers (beoogd voorzitter), Theo van Duivenbode en Leo van Wijk. Met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn van 42 dagen, vindt deze vergadering plaats op 14 juni a.s. om 14:00 uur op Sportpark De Toekomst. Gegevens van de kandidaten zijn als bijlage opgenomen bij de agenda voor deze vergadering. De stukken zijn beschikbaar op www.ajax.nl.

De aanbeveling tot benoeming van de drie vermelde commissarissen wordt gesteund door de drie grootste aandeelhouders van AFC Ajax NV die samen meer dan 90% van de aandelen bezitten. De Ondernemingsraad heeft meegedeeld zich te kunnen vinden in deze aanbevelingen en met betrekking tot deze drie vacatures geen andere personen aan te bevelen. In de komende periode zullen volgens de daarvoor geldende procedures nog twee personen geselecteerd worden om tot commissaris benoemd te kunnen worden. Uiteindelijk zal de RvC derhalve uit vijf personen bestaan.

Tekst: Ajax.nl

Naar pagina AVA