Menu

Opvolging Arie van Eijden, directeur AFC Ajax N.V.

Sinds eind 2004 is de Raad van Commissarissen van Ajax met Arie van Eijden in gesprek over de toekomstige structuur van de directie van Ajax en zijn opvolging.

Bij zijn aantreden in 2000 heeft Arie van Eijden de mogelijkheid opengehouden om rond zijn zestigste verjaardag in april 2006 zijn functie neer te leggen. In goed overleg met de Raad van Commissarissen heeft Arie van Eijden besloten uiterlijk 1 april 2006 te zullen aftreden als Hoofddirectie van AFC Ajax NV.

De Raad van Commissarissen heeft besloten het overleg op te starten over zijn opvolging. De Raad van Commissarissen gaat ervan uit dat een opvolger voor Arie van Eijden uiterlijk einde van het kalenderjaar in functie zal kunnen treden. Tot die tijd zal Arie van Eijden zijn bevoegdheden ten volle en als gebruikelijk blijven uitoefenen.

Nadat een opvolger zal zijn aangetreden zal met Arie van Eijden worden gesproken over zijn toekomstige betrokkenheid bij Ajax op projectbasis.