Menu
Reactie Ajax op verzoek VEB

Reactie Ajax op verzoek VEB

Ajax heeft een verzoek ontvangen van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) om een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en daarin meer informatie te verschaffen.

Ajax heeft begrip voor de zorgen die de VEB kenbaar heeft gemaakt. De club is er evenwel van overtuigd iedereen tijdig en op een correcte manier te hebben geïnformeerd, onder andere door middel van een persbericht en een uitgebreide persconferentie op woensdag 30 maart 2011.

De club ziet bij de huidige stand van zaken geen aanleiding om in te gaan op het verzoek van de VEB. Wel zal Ajax een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen roepen zodra er ontwikkelingen zijn die daartoe aanleiding geven.