Menu
Referentie voor deelnemers Ajax Campus

Referentie voor deelnemers Ajax Campus

Vrijdag hebben 64 jongeren die de afgelopen drie maanden deelnamen aan de Ajax Campus hun Ajax Campus referentie ontvangen. Zij ontvingen deze referentie uit handen van Michel Kanters (directeur DMO) Eric van Kaam (directeur Ymere Nieuw-West) en hoofd opleidingen van de Ajax Campus, Bart Logchies.

De Ajax Campus referentie is het bewijsstuk voor jongeren dat ze de opleiding van de Ajax Campus goed hebben doorlopen. De referentie bevat naast persoonlijke informatie ook het profiel van de jongere vertaald naar de kernwaarden van Ajax. De jongeren kunnen hun referentie gebruiken bij een vervolgstap, bijvoorbeeld stage of werk.

De deelnemende jongeren zijn afkomstig van diverse partners van de Ajax Campus als DWI, DMO,UWV en Ymere. Met de jongeren wordt aan de hand van verschillende trainingen, die plaats vinden op het veld en in de klaslokaal, toegewerkt naar een bepaald doel. Dit doel is verschillend. Dit kan een baan zijn, maar ook een stageplaats.

Leerlingen krijgen een referentie uitgereikt na het doorlopen van het programma Ajax Campus in de Wijk. Leerlingen krijgen een referentie uitgereikt na het doorlopen van het programma Ajax Campus in de Wijk.

Ajax en de gemeente Amsterdam zijn dit seizoen gestart met de Ajax Campus. De Ajax Campus is een initiatief van Ajax waarbij jongeren leren denken en handelen als een Ajacied. Alles met als uitgangspunt en motto: ‘De wil om te willen winnen’. Jongeren worden zowel fysiek als mentaal gestimuleerd om hun doel(en) te bereiken.

Het afgelopen seizoen heeft de Ajax Campus 250 jongeren opgeleid. Diverse kwetsbare jongeren in de leeftijd van 18 - 25 jaar (onder meer werkelozen, Wajong-uitkeringsgerechtigden, vroegtijdige schoolverlaters en first offenders met een stadionverbod) doorliepen de Ajax Campus. Ieder dus met een eigen doel.

Tekst: Ajax.nl/Ajax Campus
Foto’s: Ajax.nl/Johannes Abeling

Informatie over de Ajax Campus

Leerlingen ontvingen vol trots hun referentie. Leerlingen ontvingen vol trots hun referentie.
Op de Toekomst werd onder meer een quiz gespeeld en verzorgden leerlingen van het NOVA Collega uit Amsterdam-West de lunch. Op de Toekomst werd onder meer een quiz gespeeld en verzorgden leerlingen van het NOVA Collega uit Amsterdam-West de lunch.