Menu
Rik van den Boog vertrekt bij Ajax

Rik van den Boog vertrekt bij Ajax

Algemeen directeur Rik van den Boog heeft besloten zijn functie als statutair directeur van AFC Ajax NV, in goed overleg met de Raad van Commissarissen (RvC), te beëindigen.

Van den Boog blijft formeel tot 1 juni 2011 in dienst. Hij wikkelt de komende weken lopende zaken af en draagt zijn taken over. De RvC heeft besloten dat twee RvC-leden, te weten Joop Krant en Frank Eijken, de directieleden van Ajax zullen bijstaan in de hoedanigheid van gedelegeerd commissaris.

Van den Boog: ,,Alle ontwikkelingen rondom het rapport van de technische klankbordgroep hebben een enorme impact op onze mensen en de organisatie, maar ook op mij persoonlijk. Het maakt het voor mij als eindverantwoordelijke onmogelijk om belangrijke beslissingen te nemen die over de komende jaren gaan. Hierdoor kan ik mijn functie niet meer naar behoren uitoefenen."

Van den Boog, die op 1 september 1959 geboren werd in Amsterdam, trad op 1 januari 2009 bij Ajax in dienst als algemeen directeur. Daarvoor bekleedde hij ondermeer directieposities bij Rank Xerox, Orange en Vodafone Libertel en was hij actief als investeerder bij diverse bedrijven. Van den Boog voetbalde in zijn jeugd bij Ajax, waar hij de hele opleiding doorliep. Hij was een paar jaar contractspeler totdat een zware enkelblessure hem noodzaakte te stoppen met voetballen.

Namens de RvC voegt voorzitter Uri Coronel het volgende toe: ,,Het is buitengewoon betreurenswaardig dat het zover is gekomen, maar wij respecteren zijn beslissing. Van den Boog heeft veel goede dingen voor Ajax gedaan en ik vind het pijnlijk te moeten constateren dat de gebeurtenissen zo’n enorme impact hebben, ook op hem persoonlijk. Onder Van den Boog is Ajax een goede weg ingeslagen. We zijn uit de financiële dip gekomen en veel goede veranderingen in de organisatie zijn aan hem toe te schrijven, zoals de duidelijke organisatiestructuur en de ontwikkelingen bij de jeugdopleiding. Hij heeft daarnaast namens Ajax goede resultaten bereikt in onderhandelingen met clubs en spelers.”

Tekst: Ajax.nl
Foto: Ajax.nl/Louis van de Vuurst