Menu
RvC maakt aftreden bekend

RvC maakt aftreden bekend

De Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax heeft te kennen gegeven bereid te zijn af te treden. Dit vindt plaats op een zo kort mogelijke termijn, zodra opvolgers zijn gevonden die op brede steun kunnen rekenen. Dit heeft de RvC zojuist besloten.

Met betrekking tot de opvolging zal de RvC de procedure starten overeenkomstig de wet en de statuten van de vennootschap en zullen zij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) en de Ondernemingsraad (OR) uitnodigen kandidaten aan te bevelen die voldoen aan de profielschets.

Het aftreden zal gefaseerd moeten geschieden, in verband met contractuele bepalingen en financiële belangen die de vennootschap van Ajax raken.

De RvC, bestaande uit Steven ten Have (voorzitter), Johan Cruijff, Edgar Davids, Marjan Olfers en Paul Römer, werd op 25 juli 2011 benoemd.

In verband met het voorgaande hoeft en zal de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) geen doorgang vinden. Deze BAVA stond gepland voor morgen, vrijdag 10 februari, om 14.00 uur.

Tekst en foto: Ajax.nl