Menu

Selectiefoto voor Rijksmuseum

Het begint een beetje traditie te worden: de selectiefoto op een plek die kenmerkend is voor Amsterdam. Na de Dam en het bordes op het Leidseplein, was dit jaar de beurt aan het Rijksmuseum.

De voorbereidingen voor de selectiefoto begonnen al vroeg. Met hekken werd 's ochtends het middengedeelte voor het Rijksmuseum afgezet voor het podium dat in het midden werd opgebouwd. Toen tegen tweeën het teken werd gegeven dat de bus met de selectie onderweg was naar het centrum van Amsterdam, werden in allerijl de fietspaden erbij afgezet. De hekken aan weerszijden van het podium werden weggenomen, zodat deze niet op de foto zouden komen.

Na aankomst snelden de Ajacieden naar de provisorische 'kleedkamer', waar op stoeltjes keurig de uit- en thuistenues klaar lagen. De foto in het uittenue stond als eerste op het programma. Toen iedereen zijn positie had ingenomen, bleek Sikora onzichtbaar. Luid gelach ging op, want de kleine aanvaller was er natuurlijk wel, alleen stond hij achter de lange Bergdolmo. Snel werd een aantal posities gewisseld en toen iedereen duidelijk zichtbaar was, mochten de gezichten in de lach-stand. Op teken van fotograaf Soenar Chamid glimlachte de hele selectie op zijn charmanst. Een geknip van jewelste was het gevolg, er waren immers meerdere sportfotografen aanwezig.

Toen de foto in het uittenue door alle camera's was vastgelegd, kleedden de Ajacieden zich snel om. Hetzelfde ritueel volgde, alleen was de selectie nu in het rood-wit gehuld. Al snel hadden de fotografen ook dit beeld naar tevredenheid vastgelegd. Tijd voor de sponsors om met de selectie op de foto te gaan waarna het de beurt was aan het personeel van het Rijksmuseum. Nog was het niet klaar, want nu was er gelegenheid voor de fotografen om portretten te schieten. In een lange rij stelden de Ajacieden zich op en een voor een werden zij geportretteerd.

Als laatste moesten zij zich melden in een 'studio' onder de bogen van het museum. Ajax-fotograaf Van de Vuurst haalde daar ook een voor een de Ajacieden voor zijn camera. De foto's voor de presentatiegids en de stadionschermen werden apart gemaakt. Enkelen keken toe hoe hun teamgenoten zo serieus mogelijk poseerden. Natuurlijk werd herhaaldelijk geprobeerd de aandacht af te leiden, maar zodra de 'afleiders' zelf plaats namen, kregen zij een koekje van eigen deeg. Uiteindelijk werden alle foto's binnen de geplande tijd gemaakt en keerde de bus terug naar de Arena.