Menu
Stand van zaken supportershome

Stand van zaken supportershome

Naar aanleiding van de actuele gebeurtenissen heeft Ajax besloten kort uiteen te zetten wat de stand van zaken is met betrekking tot het supportershome.

Ajax is, evenals de andere betrokken partijen, voorstander van de realisatie van een nieuw supportershome. Hierover is afgelopen week gesproken met afvaardigingen van de supporters. Ook zijn op korte termijn weer gesprekken gepland met onder andere de politie, de gemeente/burgemeester en het Openbaar Ministerie (OM).

Ajax is bereid om zowel financieel als operationeel ondersteuning te bieden, zoals ook in vorige situaties het geval was. In bestuurlijke zin zal de club geen rol hebben bij bijvoorbeeld de exploitatie. Voor de club en haar partners is het van belang dat het home gerund wordt door een stichtingsbestuur, dat een breed draagvlak onder de supporters geniet en waarvan duidelijk en aantoonbaar is dat er geen notoire criminele (bij)bedoelingen zijn. Ajax wil een supportershome voor alle Ajax-supporters. Een locatie aan de zuidzijde van het stadion geniet de sterke voorkeur van alle betrokken partijen. Vervolggesprekken hierover waren reeds gepland.

Bezetting kantine

In dat licht bezien was Ajax in negatief opzicht verrast door de bezetting van de kantine van sportpark de Toekomst, enkele uren voor de aftrap van Ajax - PSV op zondag 4 oktober jl. Het jeugdcomplex en de sportkantine waren gesloten voor het publiek. Op de velden werden clinics gegeven, deze waren slechts toegankelijk voor de deelnemers en hun ouders en begeleiders. Dit is middels borden bij de toegangspoort en door de aanwezigheid van een beveiligingsmedewerker met een deelnemerslijst duidelijk gemaakt.

Desalniettemin heeft een groep personen zich, voor een deel door gebruikmaking van geweld, onrechtmatig toegang weten te verschaffen tot het (gesloten) clubhuis. Hierbij is tevens het toegangshek vernield (zie videobeelden) en zijn daarnaast eigendommen van Ajax weggenomen. Alle aanwezigen zijn door de politie aangehouden.

Ajax heeft besloten alle betrokkenen de toegang tot sportpark De Toekomst tot het einde van het lopende seizoen te ontzeggen. Personen die zich aantoonbaar schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten zullen conform de reguliere procedure door het OM bij de KNVB worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod.

Een groep personen heeft zich zondag 4 oktober, voor een deel door gebruikmaking van geweld, onrechtmatig toegang weten te verschaffen tot het (gesloten) clubhuis op de Toekomst. Hierbij is tevens het toegangshek vernield.
Een groep personen heeft zich zondag 4 oktober, voor een deel door gebruikmaking van geweld, onrechtmatig toegang weten te verschaffen tot het (gesloten) clubhuis op de Toekomst. Hierbij is tevens het toegangshek vernield.

Tekst en foto's: Ajax.nl