Menu

Standpunt Ajax omtrent de Euroleague

Onder supporters van Ajax leven veel vragen over besprekingen die de club voert over de totstandkoming van de Euroleague. In het recente Ajax-magazine, 14e jaargang nummer 2, oktober 2000, heeft onze voorzitter Michael van Praag het standpunt van Ajax over de Euroleague verwoord.

Van de voorzitter

Vanaf deze plaats wil ik Arie van Eijden en Leo Beenhakker van harte welkom heten bij onze club. Het zijn oude bekenden die weer terug zijn gekeerd op het honk en dat doet me veel plezier want zij zijn met hun expertise in staat de voorwaarden te scheppen waarmee onze club weer op het door ieder gewenste niveau zal kunnen opereren. Niet in de laatste plaats is met hun aanstelling aan de aloude Ajax-uitstraling inhoud gegeven en dat was ook nodig. Met Co Adriaanse daarbij aan het roer van onze selectie liggen er weer mooie jaren in het verschiet.

Er is in de dagbladen en voetbalmagazines al veel gespeculeerd over de Euroleague en sommige collega-bestuurders spreken er inmiddels natuurlijk alweer schande van dat PSV, Ajax en Feyenoord daarmee bezig zijn. Graag wil ik u hier dan ook onze beweegredenen schetsen.

In het dagelijks leven heeft ieder zo zijn eigen ambitie. De een is tevreden met een kantoorbaan, de ander wil advocaat of chirurg worden, een ander wil winkelier zijn en weer een ander wil wel een keten van honderd winkels bezitten. Zo ook in het voetbal. Er zijn clubs die zich ten doel stellen 'zich te handhaven', andere die tevreden zijn als ze bovenaan het rechter rijtje staan en weer andere die graag een gooi doen naar (af en toe) een Europees avontuur.

De voorzitter van Willem II heeft na hun Champions-Leaguedeelname zelfs openlijk verklaard dat zijn club daar, wat hem betreft, nooit meer aan mee hoeft te doen. Allemaal respectabele doelstellingen. Net zo respectabel als de doelstellingen van PSV, Ajax en Feyenoord om aan te willen blijven haken bij de Europese topclubs van de 'grote vijf' (Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Engeland).

Want als jouw doelstelling niet zo hoog reikt als die van een ander, geeft jou dat nog niet het recht die ander zijn doelstelling te ontzeggen! Deze drie clubs, die ik hier gemakshalve maar even PAF zal noemen, zien de afstand tussen hun Europese concurrenten en henzelf in sportief en financieel opzicht alleen maar groter worden. Het zou van wanbeleid getuigen indien ze niet naar oplossingen zouden zoeken om die verwijdering een halt toe te kunnen roepen. Welnu, de Euroleague zou zo'n oplossing kunnen zijn.

Inkomstenverhoging zoeken wij niet in het explosief duurder maken van seizoenskaarten en ook aan sponsorinkomsten zijn grenzen. In het hedendaagse voetbal is aanzienlijke verhoging van inkomsten alleen nog echt mogelijk uit de mediarechten (televisie en internet). Waar iedere Premier-Leagueclub in Engeland per jaar meer dan tien miljoen pond (34 miljoen gulden) incasseert, moet Ajax met minder dan tien procent van dat bedrag genoegen nemen.

En dat komt doordat de Nederlandse televisiemarkt met zijn achttien miljoen mensen natuurlijk veel kleiner is dan die van Engeland, waar tachtig miljoen mensen wonen, om verder nog maar niet te spreken over de sterk aan Engeland gelieerde Commonwealth-markten.

Zijn in Nederland spectaculaire verhogingen van televisie-inkomsten te verwachten? Het antwoord is: neen. Derhalve zou je het moeten zoeken in vergroting van je markt. Door nu een competitie op te zetten met topclubs uit landen met hetzelfde probleem (denk aan Schotland, Portugal, België, Zweden, Denemarken, etcetera), onstaat een gebied met zeer veel voetballiefhebbers en derhalve een markt die groter is dan de lokale en dat levert aanzienlijk meer televisie-inkomsten op.

De uitvoering van zo'n plan roep natuurlijk veel vragen op. Om er een aantal te noem: wat vinden de fans er van? Hoe ziet de promotie/degradatie-regeling vanuit de landelijke competities eruit? Wat zijn de gevolgen voor de clubs die in de landelijke competities zonder hun topclubs overblijven en welke compensatieregelingen moeten daar tegenover staan? Hoeveel Champions-League- en UEFA-Cupplaatsen zijn er voor de Euroleague? Wat denken de nationale bonden en de UEFA ervan en welke ideeën kunnen zij toevoegen?

Kortom, vele vragen waar grondig onderzoek voor nodig is en waarop een antwoord moet worden gevonden. Welnu, in die fase zitten we nu. Er wordt een onderzoek gedaan en met partijen gesproken. Niets meer en niets minder.

Inmiddels is het plan aan de KNVB en UEFA gepresenteerd en samen met hen en de bonden van de andere bij dit project aangesloten clubs zullen we het plan verder optimaliseren.

Pas als op alle vragen een antwoord is gegeven kunnen de voor- en nadelen naast elkaar worden gezet en pas dan is het moment daar waarop in detail naar buiten kan worden getreden en bijvoorbeeld de clubs kunnen worden geïnformeerd. Pas daarna is ook het moment aangebroken om te beslissen of Ajax meedoet of niet.

Alle ophef van media en clubs is momenteel dan ook zonde van de tijd en energie en het valt me op hoeveel mensen er al een mening hebben zonder dat ze bij ons geïnformeerd hebben waar het nu precies over gaat.

Maar dat hebben we al vaker meegemaakt.

Michael van Praag