Menu

Supporters Advies Commissie in het leven geroepen

De Supporters Advies Commissie (SAC) is in het leven geroepen om de supporter bij te staan tijdens de procedure van beroepsmogelijkheid nadat er door de KNVB een stadionverbod is uitgevaardigd. Het doel van de commissie is, door de supporter een kans te geven zijn verhaal te doen, te komen tot een beter afgewogen oordeel met betrekking tot het stadionverbod. De SAC adviseert Ajax en de supporter over de wenselijkheid van een straf; en bedenkt zo mogelijk oplossingen die voor beide partijen minder vervelend zijn dan de oplegging van een stadionverbod. In de commissie zitten in ieder geval een supporterscoordinator, een vertegenwoordiger van de onafhankelijke fanclub Ajax en een vertegenwoordiger van de Supporters Vereniging Ajax. Op het moment dat de supporter in kennis wordt gesteld van de opleggin van een stadionverbod krijgt de supporter de mogelijkheid om gebruik te maken van de SAC.

Ajax informeert de supporter over het bestaan van de SAC middels een standaardbrief, die wordt verzonden op het moment dat er melding is gemaakt in het Voetbal Volg Systeem. De commissie neemt een stadionverbod alleen in behandeling als de supporter dit uitdrukkelijk wenst. Binnen de standaard voorwaarden van de KNVB heeft het beroep geen opschortende werking.

Procedure

Uiterlijk op de tweede dinsdag van de maand moeten alle gegevens en poststukken bij de commissie aanwezig zijn. Waarna op de derde dinsdag van de maand de commissie bijeen zal komen om de supporter(s) te ontvangen en zijn of haar verhaal aan te horen. Tevens bespreekt de SAC met de supporter(s) mogelijke alternatieve straffen.

Na overleg en beraadslaging zal de SAC na een week een niet-bindend schriftelijk advies aan zowel Ajax als de supporter(s) toezenden. Het advies zal natuurlijk per supporter verschillen en zal variëren van het niet-opleggen van straf tot strafvermindering of alternatieve bestraffing (hierbij valt te denken aan het begeleiden van gehandicapten, het helpen organiseren van activiteiten of andere vormen van alternatieve bestraffing die meer gericht zijn op de bijzondere kwaliteiten van de supporter en zo mogelijk in relatie staan met Ajax).