Menu

Supportersactie

Hallo allemaal,

Allereerst excuses voor de late reactie.

Er is nogal het een en ander besproken de eerste vergadering en een kort verslag hebben jullie kunnen lezen op de diverse supportersites.

Om maar direct met de deur in huis te vallen: de DAS is gestopt en dat was toch een site die goed bezocht werd. Om de actie beter bekend te maken bij een nog grotere supportersschare is het een goede zaak om een site op te starten waar de ontwikkelingen over de actie bijgehouden worden. Hij of zij die zich geroepen voelt en diegene die de middelen heeft om dit te doen graag even contact via het e-mailadres.

Uit de mails en de bijeenkomst zijn een aantal problemen naar voren gekomen die opgelost moeten worden. Ons lijkt het het beste vanwege de complexiteit daarvan elk probleem aan een aantal supporters toe te wijzen die hieraan gaan werken. Een soort kleine werkgroepen die zich vastbijten in een onderwerp.

Het voorstel voor de volgende vergadering is nadenken en aanmelden voor de volgende werkgroepen.

Werkgroep: Beursgang - Wat zijn de gevolgen van de beursgang - Mogelijkheid tot terugdraaien van deze beslissing

Werkgroep: Stemrecht supporters - Mogelijkheden stemrecht supporters - Wijziging statuten vereniging

Werkgroep: Sfeer - Hoe te verbeteren

Werkgroep: Gemeente/KNVB (o.a. wangedrag politie) - Waar liggen verantwoordelijkheden - Hoe gaat men om met eigen regels en welke sancties zijn vastgelegd bij overtreding regels

Werkgroep: Merchandising - Aan welke artikelen is behoefte - Wat mag het kosten

Werkgroep: Supporterszaken - Waar liggen structurele problemen (slecht bereikbaar, gebrekkige informatie) - Wat zijn hiervoor de oplossingen

Werkgroep: Arena - Hoe maken we het stadion een Ajaxstadion - Wat zijn de kosten - Wie kan deze kosten dragen

Werkgroep: Staanplaatsen - Waar liggen de knelpunten (KNVB, overheid) - Hoe kun je hun bezwaren (m.n. m.b.t. de veiligheid) wegnemen

Bovenstaande is een eerste aanzet, niets is definitief. Laat allen je gedachten over de punten gaan en denk na over jouw mogelijkheden om bij te dragen aan de oplossing hiervan. Bedenk dat er in het uitzoeken veel tijd en energie gaat zitten, maar... het gaat wel om je club.

De aktiepunten die niet besproken zijn (stadionverboden en optreden politie) zijn al in behandeling bij respectievelijk de Supporters Advies Commissie (SAC) en de OFA.

De volgende vergadering is vastgesteld op: DINSDAG 12 FEBRUARI om 19.45 uur. Meld je aan als je komt, via het e-mailadres. De plaats volgt zo snel mogelijk maar zal op loopafstand van de Arena zijn.

Degenen die reeds een mail hebben gestuurd en/of aanwezig waren bij de bijeenkomst in december, krijgen nog een persoonlijke uitnodiging.

Met sportieve groet AJAX IS VAN ONS