Menu

Toekomst Ajax rooskleurig

,,Het ziet er rooskleurig uit", concludeerde algemeen directeur Arie van Eijden tijdens de presentatie van de jaarcijfers over het seizoen 2002/2003. Hoewel het operationele resultaat zeer goed was met 12,2 miljoen euro positief, bleven de cijfers onder de streep nog negatief. ,,Maar volgend jaar zal het totale resultaat tot winst leiden", beloofde Van Eijden.

Arie van Eijden blikte voordat er nader op de cijfers werd ingegaan, terug op de periode vanaf zijn aantreden. ,,In oktober 2000 was de financiële positie van Ajax ver onder de maat. Er was een duidelijke onevenwichtigheid tussen kosten en opbrengsten en het gevolg daarvan was dat de afschrijvingen op geïnvesteerde spelers niet goedgemaakt konden worden. Dat leidde tot aanzienlijke totaalverliezen. De opdracht die wij toen hebben gesteld, was om het resultaat binnen een beperkt aantal jaren break-even te krijgen. De belangrijkste speerpunten waren het op het juiste niveau krijgen van het aantal contractspelers, zonder dat de kwaliteit wordt aangetast. Dat waren er 58, dat zijn er nu 51 van wie er 10 zijn verhuurd. Ten tweede hebben we de deelnemingen in het buitenland geëvalueerd waaruit bleek dat sommige een te groot financieel beslag op de middelden legden. Daarom zijn Ghana en GBA afgestoten."

,,Ten derde het optimaliseren en anders inrichten van de inkomsten uit televisie, merchandising, sponsoring. Een zaak die gelijke tred houdt met de prestaties, maar daar zou je een aantal slagen in kunnen maken om betere resultaten te realiseren. Tenslotte het continu doorlichten van de organisatie."

,,Het thans voorliggende resultaat is, naast uiteraard de geweldige sportieve prestaties op nationaal en internationaal gebied, het gevolg van het ingezette beleid. Het operationeel resultaat van €12,2 miljoen is een bevestiging van wat we vorig jaar al hebben aangekondigd. De vooruitzichten van Ajax zijn absoluut rooskleurig. Voor het eerst sinds de beursgang is er een zeer positief operationeel resultaat. Dat het totaal resultaat verliesgevend is, is geen verrassing. De afschrijving op spelers alsmede het netto resultaat van de transfersommen zijn hier de hoofdschuldigen van."

De algemeen directeur sprak na deze woorden zijn verwachtingen uit voor het komende seizoen 2003/2004. ,,Vorig jaar tijdens de presentatie van de jaarcijfers werd mij verweten dat ik ondanks de zeer slechte resultaten over het boekjaar 2001/2002 een goed-nieuwsshow opvoerde. Maar gelukkig is de verwachting van toen absoluut uitgekomen. Nu durf ik wederom een goed-nieuwsshow te houden. Bij het volgend boekjaar zal het totaal resultaat tot winst gaan leiden. Mede door de inkomsten uit de UEFA Champions League, alswel het positieve resultaat van de transfers."

Want bij dat boekjaar worden de transferopbrengsten van Cristian Chivu, Mido en Andy van der Meyde pas meegeteld. Als de transferuitgaven (Wesley Sonck, Julien Escudé, Sander Boschker, Tom Soetaers, Zdenek Grygera en Nicolae Mitea) in de afschrijvingen worden meegenomen, zullen deze toch dalen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het totale saldo van afschrijving en resultaat transfers wordt ook positief.

,,Er heerst tevredenheid", aldus Van Eijden. ,,Nu is het de kunst om de komende jaren nadrukkelijk heel goed om te gaan met de ogenschijnlijk positieve financiële positie. Om er voor te zorgen dat dit Ajax tot in de lengte van jaren een vooraanstaande rol zal blijven spelen in zowel het nationale als het internationale voetbal."