Menu

Toelichting bij de agenda: Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen tot vervulling van de ontstane vacatures over te gaan door herbenoeming van Sjoerd van Loon en benoeming van Frank Eijken tot lid van de Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV.

De Ondernemingsraad en de Hoofddirectie hebben geen personen voor benoeming tot commissaris aanbevolen. Evenmin heeft de Ondernemingsraad bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen benoeming. Onder de opschortende voorwaarde dat ook de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het recht van aanbeveling of bezwaar geen gebruik maakt, zal worden overgegaan tot benoeming per 28 november 2003. Beide kandidaten hebben zich bereid verklaard de benoeming te aanvaarden.
Sjoerd van Loon heeft zich de afgelopen vier jaar bewezen als een nauwgezet toezicht-houder bij Ajax. Daarnaast telt zijn jarenlange ervaring als ondernemer.
Met de benoeming van Frank Eijken wil de Raad van Commissarissen zich, gelet op toekomstige ontwikkelingen, versterken met kennis op het gebied van sales en marketing onder andere gerelateerd aan (nieuwe) media. Frank Eijken koestert bovendien al jaren een warme belangstelling voor Ajax.

Sjoerd van Loon
Geboren: 16 september 1949 te Amsterdam
Beroep: CEO bij EXEL
Aandelen AFC Ajax NV: 240 aandelen
Overige commissariaten: bestuurslid Coöp. Rabobank Haarlemmermeer u.a.

Na een studie Bedrijfseconomie en een vervolgstudie aan een business school in Parijs werkte Sjoerd van Loon bij de vrachtdivisie van KLM Royal Dutch Airlines. Bij Pakhoed Rotterdam NV was hij vanaf januari 1976 in verscheidene managementfuncties actief. Vanaf 1983 droeg hij als algemeen directeur van Pandair GmbH in Duitsland zorg voor de integratie van Pakhoed en Pandair GmbH. In zijn volgende functie was Van Loon verantwoordelijk voor de wereldwijde strategie van de transportdivisie en voor de reorganisatie van de luchtvrachtdivisie van Internatio-Müller NV. Na de van daaruit verrichtte management buy-out was Van Loon tussen 1991 en 1996 directeur-eigenaar van Müller Air Freight en van Müller Batavier, welke in 1997 werden verkocht aan AEI Holding BV. Eerst was hij directeur van AEI Netherlands BV en daarna vanaf februari 1999 Vice President Europa en Afrika van AEI Inc. Thans is hij CEO bij EXEL. Tevens is hij bestuurslid van Coöperatieve Rabobank Haarlemmermeer u.a.


Frank Eijken
Geboren: 10 juli 1954 te Semarang (Indonesië)
Beroep: Senior Vice President sales & marketing bij SBS
Aandelen AFC Ajax NV: Geen
Overige commissariaten: Commissaris bij Doome and Dickson (reclame-advies)
Commissaris bij Coopers Cross (sales promotion)

Na een betrekking bij Reader’s Digest NV richtte Frank Eijken in 1989 IP op, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor alle commerciële activiteiten van onder meer RTL4, RTL5 en Yorin. Via Radio 10 FM belandde hij in 2000 bij SBS Broadcasting BV, waar hij lid was van de Raad van Bestuur. Vervolgens maakte hij in 2003 de overstap naar zijn huidige functie, Senior Vice President sales & marketing bij SBS Broadcasting SA.
Tevens is Frank Eijken lid van het Executive Committee van de Europese tv-organisatie EGTA, commissaris bij reclame-adviesbureau Doom and Dickson en commissaris bij sales promotionbureau Coopers Cross.