Menu
Toelichting op arbeidsconflict hoofd jeugdopleiding

Toelichting op arbeidsconflict hoofd jeugdopleiding

Ajax heeft afgelopen dinsdag, in reactie op berichtgeving in de media, laten weten dat gesprekken zijn gestart die ertoe moeten leiden dat de club en hoofd jeugdopleiding Wim Jonk uit elkaar gaan.

Gezien de vele publicaties nadien over deze kwestie voelt de directie van Ajax, bij monde van algemeen directeur Dolf Collee, de behoefte om te reageren.

,,Feitelijk hebben we het over een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. Maar wij zijn wel van mening dat de mensen recht hebben op de juiste informatie.''

Collee vervolgt: ,,De oorspronkelijke vijf uitgangspunten van het plan waar Ajax sinds enkele jaren mee werkt, staan niet ter discussie. Niet bij de vereniging, niet bij onze Raad van Commissarissen, niet bij ons als directie en niet bij het technisch hart. Dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. In het technisch hart moeten de besluiten op voetbaltechnisch gebied worden genomen. Met dat doel is het technisch hart destijds in het leven geroepen. Het huidige hoofd van de jeugdopleiding heeft daar een belangrijke rol te vertolken.  Maar hij weigert al geruime tijd om deel te nemen aan het overleg en daarin mee te werken aan gezamenlijke besluitvorming. Ondanks herhaalde aandrang. Hij wil als leidinggevende ook niet rapporteren en verantwoording afleggen aan de directie.''

,,Vanwege de ontstane problemen in het technisch hart hebben we begin september met elkaar duidelijke afspraken gemaakt over constructief samenwerken. Daar heeft Wim Jonk zich uiteindelijk toch weer van afgekeerd.''

,,Er zijn de afgelopen anderhalf jaar veel en uiteenlopende pogingen ondernomen om die situatie op te lossen. Om de verschillen van inzicht te bespreken én om Wim Jonk weer aan tafel te krijgen.  Uiteindelijk hebben wij als directie geconcludeerd dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht is ontstaan tussen Jonk enerzijds en de overige leden van het technisch hart en de voltallige directie anderzijds. Vandaar dat wij bovengenoemde gesprekken zijn gestart en dan praat je dus over een arbeidsconflict.''

Tekst en beeld: Ajax.nl