Menu
Toespraak John Jaakke

Toespraak John Jaakke

Ajax heeft op zondag 7 januari de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden. Ajax-voorzitter John Jaakke hield op deze bijeenkomst zijn nieuwjaarstoespraak, die je hier kunt lezen.

Mede namens mijn collega’s in het Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Directie allereerst een woord van welkom aan onze erevoorzitter, ereleden, leden van verdienste en leden. Ook een hartelijk welkom aan alle andere genodigden. In het bijzonder aan onze technische staf en selectie. En natuurlijk aan Leonardo onze nieuwe aanwinst!

Dames en Heren, Ajax heeft, als een van de weinige voetbalclubs, een hoofd als logo. Alleen een hoofd. Geen lijf met benen en armen maar een hoofd. Vreemd eigenlijk want bij sport zou je toch eerder denken aan een atletisch en welgevormd lijf. Toen ik nadacht over wat ik bij het Kerstdiner met de spelers en de staf zou zeggen en ik ook ter voorbereiding van deze toespraak de eerste seizoenshelft en de afgelopen periode overpeinsde, moest ik aan die krachtige Ajax- kop denken. Dat hoofd hebben we, daar zijn we trots op. Tegelijkertijd doen we er soms te weinig mee. Verliezen we het soms zelfs. Misschien is dat wel tekenend voor sommige gebeurtenissen uit de afgelopen tijd. Best gek eigenlijk want alles wat een mens doet wordt aangedreven uit zijn hoofd. Iedere beweging die wij maken, ieder woord dat wij spreken, de emotie die wij tonen, de prikkel die binnenkomt, alles zet zich om in ons hoofd, komt uit ons hoofd. Niet voor niets verwijzen heel veel uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden in onze Nederlandse taal naar ons hoofd.

Je kunt in zijn algemeenheid bijvoorbeeld zeggen dat het goed gaat met Ajax wanneer wij ons koppie er bij houden en fout als wij ons hoofd verliezen. Gaat u maar na. Een fier hoofd tegen Feyenoord. Met opgeheven hoofd tegen Groningen. En koppig tegen Utrecht. Het hoofd tussen de schouders tegen Sparta en in de schoot tegen Vitesse. Met het hoofd in de nek ten onder tegen Kopenhagen. En ja, op andere momenten het hoofd gebogen.

Vreemd is het wel, dat wij, wanneer wij ons hoofd verliezen, niet naar ons eigen hoofd wijzen maar naar dat van een ander. Alsof zij gek geworden zijn. De tegenstander, het veld, de scheidsrechter, de media. Er zijn dan vele oorzaken aan te wijzen voor ons eigen falen. Dit gedrag past wat mij betreft bij Calimero maar niet bij Ajax.We hebben dit seizoen laten zien, dat wanneer Ajax gaat voetballen, wij weinig te vrezen hebben en geen zondebokken nodig hebben.

Jaakke heet Leonardo hartelijk welkom bij Ajax. Jaakke heet Leonardo hartelijk welkom bij Ajax.

Tijdens ons Kerstdiner heb ik de Ajax-kop aan de selectie aangeboden met het verzoek die een plaats te geven in de kleedkamer. Gewoon voor iedere wedstrijd even naar de Ajax-kop kijken en pas dan het veld op.

“Nou voorsitter kijk naar je eige” hoor ik de Amsterdammer zeggen.”Waar was je eige hoofd tijdens dat radiointerview? Zet die kop maar in je eige kamer!”
Hij heeft gelijk. Ik kon mij wel voor de kop slaan! Soms is er nou eenmaal geen plaats voor nuance.
Op zulke momenten is het overigens goed vast te stellen dat mensen binnen en rondom Ajax niet alleen een hoofd hebben maar ook een hart. Dat hart sprak en kwam massaal op voor de waarden van de club. Zijn jullie niet goed bij je hoofd of zo? Ajax is een voorbeeldclub en dat geldt voor iedereen die bij ons werkzaam is. Sommige gebeurtenissen moet je geen vraagteken bij zetten maar een vet uitroepteken. De uitzondering bevestigt de regel.
Uit de zeer vele reacties die ik heb gekregen, blijkt overigens dat dat hart niet alleen bij mensen binnen de club, maar ook bij zeer vele van onze fans op de juiste plaats zit. Als Ajax dan toch als lijf moet worden afgebeeld dan in ieder geval met een hoofd en een hart. Ik ben dan ook trots op onze club!

Bij Ajax draait alles om de resultaten van het eerste elftal. Die resultaten maken of breken het beeld over onze club. Gaat het goed, dan wordt dat beschouwd als niet meer dan normaal. Loopt het niet lekker dan zijn de rapen al snel gaar. Maar hoe gaar zijn die rapen nou eigenlijk? Over het verloop van afgelopen weken heerst begrijpelijk teleurstelling. Een teleurstelling zo weet ik die allereerst bij onze technische staf en spelers aanwezig is. De resultaten en het spel hebben nog niet die verbetering laten zien die wij en zij hoopten en velen verwachtten. Wij hebben echter alle vertrouwen in de toekomst.

En dat is terecht als wij de feiten laten spreken. Die feiten zijn in de competitie dat Ajax na 20 wedstrijden 42 punten heeft en dat zijn er 8 meer dan vorig jaar. Drie wedstrijden meer dan vorig jaar werden gewonnen. Ajax staat nu tweede. Vorig jaar stonden wij vierde met 11 punten achter op Feyenoord en 11 op AZ. Dat zijn de feiten in de competitie Dames en Heren en niet anders! Ik haal het nog maar even terug omdat de ziekte waarvan ik nu de naam even vergeten ben in het voetbal de meest voorkomende lijkt te zijn. PSV heeft uiteraard ook niet stilgezeten en 2 wedstrijden meer dan vorig jaar gewonnen. Een feit is ook dat wij tot nu toe in deze competitie constateren dat wij er niet in geslaagd zijn het gat met PSV echt kleiner te maken.

Er is en wordt veel gespeculeerd over de vraag waarom het spel van Ajax soms Himmel hoch jauchzend is en op andere momenten zum Toden betrubt. Talloze redenen worden aangevoerd maar de meest gehoorde is toch wel die van een gebrek aan mentale weerbaarheid. Ik denk niet dat er een alles verklarend antwoord is en er is misschien ook geen directe relatie met de huidige situatie maar ik vind wel dat het voetbal en dat geldt ook voor Ajax de mentale kant van presteren op het hoogste niveau stiefkinderlijk behandelt.
Ik heb het eerder opgemerkt, maar ik blijf de vraag stellen; waarom wij wel een arts, fysiotherapeut, pedicure, inspanningsfysioloog, conditietrainer en andere specialisten voor ons lijf hebben maar te weinig oog hebben voor de werking van processen in ons hoofd. Die vraag klemt zeker bij Ajax. Wij hebben een opleiding die als de beste te boek staat en die over de beste talenten kan beschikken. Voor kinderen die van jongs af aan bij ons spelen en telkens doorgroeien is winnen een vanzelfsprekendheid. Er wordt nauwelijks verloren en op dat gebied dus ook nauwelijks iets geleerd. Wat mogen wij dan verwachten wanneer tegenslag ons pad kruist wanneer je dan eindelijk het hoogst haalbare bij Ajax hebt bereikt? Die vraag klemt ook omdat de wereld waarin wij leven steeds meer van het hoofd en karakter van kinderen vraagt. De wereld is immens groot geworden,voor volwassenen soms al onbegrijpelijk laat staan voor kinderen. Is het toeval dat Frank de Boer in Clubnieuws aandacht vraagt voor de rol van het karakter en de mentaliteit in onze opleiding en bij onze scouting?

Ajax is altijd de club geweest van de innovatie, de creativiteit en de vernieuwing. Ik zou graag zien en wat mij betreft is het een must dat wij ook op het gebied van mentale vorming diezelfde houding aannemen. Daarvoor is niet alleen een andere instelling bij spelers nodig maar ook en allereerst een mentale omslag bij onszelf en bovenal moed. Moed om de angst te overwinnen. Angst voor de kwetsbaarheid waar je doorheen moet om sterker te worden. Als de hoogste bazen van de grootste bedrijven zich laten coachen omdat leidinggeven en presteren op het hoogste niveau een eenzame bezigheid is, zie ik niet in waarom wij daar soms zo moeilijk over doen.
Het tonen van die kwetsbaarheid maakt Ajax niet zwakker maar juist sterker. Het dogmatisch blijven vasthouden aan recepten uit het verleden is een zwakte. Het voetbal is veranderd maar door de successen uit het verleden hebben wij de consequenties daarvan onvoldoende onderkend. Het 4-3-3-systeem is bijvoorbeeld niet heilig zeker niet wanneer wij zelf onvoldoende in staat zijn om de spelers die daarvoor nodig zijn te scouten en op te leiden.
Het is bij Ajax en ook in onze opleiding tijd voor anders denken en op veel terreinen gebeurt dat ook al. Herman Pinkster is aangesteld voor de algemene begeleiding van spelers, Simon Tahamata is als specialisme-trainer vrijgemaakt, René Wormhoudt heeft een multiskill-programma op de Toekomst geïntroduceerd, onze technische leiding met o.a. Martin van Geel, Piet Keizer en Henk ten Cate ziet de noodzaak van verandering en wil daar leiding aan geven, met de Johan Cruyff Academy zijn afspraken gemaakt voor de verdere scholing van spelers en staf etc.

Het is niet uniek dat veranderingen niet altijd uit de organisatie zelf kunnen komen. Wij hoeven ons daar niet voor te schamen. Er zijn talloze voorbeelden van noodzakelijke en succesvolle veranderingen die mede door mensen van buiten zijn bewerkstelligd. Binnen de club is zeer veel en grote kennis aanwezig. Maar wat is er tegen om, wanneer nodig, voetbal- en niet voetbalkennis van buiten te halen. Een juiste mix van cultuurdragers van onze club, met mensen die niet uit Ajax afkomstig zijn maar daar wel respect voor hebben dient dichtslibben te voorkomen en vernieuwing te stimuleren. Het altijd en overal willen benoemen van mensen, die uit onze eigen wereld afkomstig zijn, die wij kennen, waarvan wij weten wat wij aan ze hebben getuigt niet van gezonde nieuwsgierigheid en drang tot constante verbetering. De kunstmatige tweedeling tussen Ajacieden en niet-Ajacieden komt voort uit behoudzucht, die uiteindelijk niet tot behoud maar tot verlies leidt.

Ten onrechte wordt aan supporters en kwesties die daarmee te maken hebben, in Nieuwjaarstoespraken nog wel eens voorbij gegaan. Ik denk dat er reden is daar verandering in aan te brengen. Een betaald voetbalclub zonder supporters is immers geen voetbalclub. Supporters zijn een onverbrekelijk onderdeel van het voetbal. Goed of slecht. Diezelfde supporter zorgt er ook met enige regelmaat voor, dat het voetbal in het nieuws komt waarbij de eerlijkheid gebied te zeggen, dat het vaker slecht is dan goed.

Op twee terreinen wordt in dit verband in 2007 hopelijk een doorbraak gerealiseerd. Allereerst zal het spreekkoren-beleid worden aangepast. Nieuw beleid moet er toe leiden dat er effectiever wordt opgetreden tegen spreekkoren die niet door de beugel kunnen. De verantwoordelijkheid voor het optreden tegen onacceptabele teksten komt te liggen bij de clubs. Dit legt een zware verantwoordelijkheid op de club maar ook op supporters en hen die hun vertegenwoordigen. Of het nu gaat om uit- of thuissupporters maakt daarbij niet uit.

Tom de Mul, Michael Krohn-Dehli en Urby Emanuelson luisteren naar de toespraak van Jaakke. Tom de Mul, Michael Krohn-Dehli en Urby Emanuelson luisteren naar de toespraak van Jaakke.

Veel, heel veel is er de afgelopen jaren gezegd en geschreven over de wenselijkheid van een voetbalwet. In 2007 lijkt die er dan te komen. Dat is een verstandig besluit en een kroon op het werk van de clubs en de KNVB die daarvoor jarenlang hebben gestreden.Het maakt het werk van clubs een stuk makkelijker en in ieder geval minder frustrerend. Ik heb aan het begin van mijn toespraak er geen geheim van gemaakt, dat Ajax niet altijd met de vinger naar anderen moet wijzen wanneer het tegen zit. Het zou supporters sieren dat ook niet te doen. Te vaak wordt er kritiek geuit op de politie, de Burgemeester, de KNVB of de club. Te vaak eindigt een analyse met “ja,maar”. Te weinig wordt er gekeken naar het eigen gedrag en de redenen waarom bepaalde maatregelen moeten worden genomen. Ajax is tegen een verbod om uitsupporters mee te nemen. Ik heb het al gezegd, supporters horen bij het voetbal, maar de supporters moet het zelf wel mogelijk maken dat de club dit standpunt kan blijven innemen. Daarvoor is het optreden in eigen kring nodig. Diegenen die het leven voor de hele supportersgroep moeilijk maken, moeten in eerste plaats door hun eigen groep worden aangepakt, daardoor blijft de hele groep geloofwaardig.

Wat wel eens onder dreigt te sneeuwen is het vele werk dat onze supporters, vaak op eigen kosten, voor de club doen. Banners, spandoeken, websites, tijdschriften, het supportershome etc. Zeer velen zijn dag en nacht met hun club bezig. Ook onze supporters doen zich naar mijn mening, zelf soms tekort door anderen de kans te geven steeds het negatieve naar voren te halen in plaats van het positieve waardoor er een scheef en eenzijdig beeld over hen ontstaat. Wij zien ook een actieve SVA onder nieuwe leiding, met nieuw elan. Ik weet niet of u Ajax Life leest, maar formule en smoel zijn aangepast en het is een plezier om deze krant te lezen.
Met veel enthousiasme en op professionele manier werkt sinds kort de nieuwe AFCA supportersclub aan de relatie tussen Ajax en zijn supporters. Hun slogan” Een Ajax” deel ik graag. Kort geleden werd 30 jaar F-side gevierd. Op het vele meterslange spandoek dat ter gelegenheid daarvan werd gemaakt stond een opsomming van alles wat er met en rond de F-side in die dertig jaar is gebeurd. Ups en downs wisselden elkaar af. Ieder zal daarbij zo zijn gedachten hebben en over de downs is veel gezegd. Ik wil de F-side hier in ieder geval feliciteren en bedanken voor het positieve dat zij ook voor Ajax heeft betekend.
In februari hoopt Ajax een supportersforum te installeren waarin alle supporters vertegenwoordigd zijn om supporterszaken met elkaar te bespreken en daar afspraken over te maken.
Tenslotte nog een klein verzoek aan de F-side. Moedig de spelers ook aan als we nog niet gescoord hebben of achter staan. Want soms moet ik denken aan die zeer waakse hond die pas begint te blaffen als je hem wakker hebt gemaakt.

Het is bekend dat dit bestuur grote waarde hecht aan een krachtig clubleven.De vereniging Ajax is essentieel voor de continuiteit van onze club.
Het nieuwe ledenbeleid heeft concreet tot resultaat geleid.Vorig jaar juli zijn 25 nieuwe leden toegelaten.Ook dit jaar zal dat weer gebeuren. Bij de verkiezingen voor de ledenraad was er sprake van 13 kandidaten voor 8 plaatsen. Een ongekend enthousiasme en zeer bevordelijk voor een actief participerende ledenraad. Het intranet voor onze spelers en leden zal binnenkort operationeel worden.
Tenslotte zal voor het einde van het seizoen een vereniging worden opgericht van oud-jeugdspelers met als doel al diegenen die gedurende een aantal jaren bij Ajax een opleiding hebben genoten blijvend aan elkaar en onze club te verbinden.

Dames en heren,wij gaan 2007 in. Om te beginnen met een reis naar Zuid-Afrika. Wij hebben nu bijna 10 jaar een band met Zuid-Afrika en Ajax Cape Town en willen die band verstevigen. Het WK in 2010 biedt Ajax een goede mogelijkheid zich opnieuw te positioneren nu als zwarte club en iets van de rijkdom van onze club over te dragen. Het wordt wat mij betreft ook het jaar van meer voetbal, minder woorden en meer resultaten. Eerst scoren, dan praten. Dan gaat het licht in Eindhoven ook een keer uit. De koers van vernieuwing en professionalisering die is ingezet wordt voortvarend doorgezet. Ook in 2007 zullen wij de wind niet kunnen controleren maar wat wij wel kunnen is onze zeilen stellen. En dat zullen wij, waar nodig, doen.

Vorig jaar zijn wij met een traditie gestart die wij ”Het kistje van het bestuur” hebben genoemd. Met deze geste willen wij vrijwilligers eren die zich gedurende lange tijd op bijzondere wijze voor Ajax hebben ingezet. Ajax kan niet zonder deze vrijwilligers. Zij zijn essentieel voor het reilen en zeilen van onze club. Vorig jaar hebben wij twee mensen naar voren gehaald en dit jaar doen wij dat weer. Een bijzonder stel en dat is het. Mag ik Els en Ad Bergkamp naar voren vragen.
Els en Ad Bergkamp zijn al jaren als vrijwilliger bij Ajax betrokken. Op hun scooter of in hun goggomobiel komen ze naar Ajax, om daar hun werk te doen. Zij beantwoorden alle spelerspost, ze versturen de welkomspakketten van de Jonge Schare en de Kids Club, assisteren bij grote mailings, doen dienst achter de bar bij o.a. de nieuwjaarsreceptie etc. Kortom een Rood Wit paar!

Dames en heren ik sluit af.

Vorig jaar nam een groot Ajacied afscheid van de velden. Een voetballer die alles had waar Ajax-voetbal voor staat. Ultieme techniek, oogstrelende artisticiteit en fantastische doelpunten. Een groot ambassadeur van het Nederlandse voetbal en de Ajax-opleiding. Aan hem is door ons nieuwe lid Cees van Zuilen alias “Huisdichter Cornelis” het volgende gedicht gewijd.

LONDEN

VOLLE PUB
HET REGENT
VROUW ALLEEN
DIE LEEST
MANNEN
DRINKEN BIER
ZE ZIJN NAAR
ARSENAL GEWEEST

SCHEMER
OGEN GLANZEN
VOCHTIG
IN DE LAMP
OP HUN NETVLIES
NOG HET DANSEN
VAN DENNIS
BERGKAMP

Dames en heren, ik neem mijn hoofd weer op en wandel. Ik wens u allen een zeer gezond en sportief succesvol 2007 en ik drink met u op onze club Ajax!