Menu

Twee Kellogg's en Ajax-voetbalfeesten

De Kellogg's en Ajax-voetbalfeesten die op 12 mei in Groningen en op 20 mei in Apeldoorn stonden gepland, zijn afgelast.

Kellogg's wil geen risico lopen oorzaak te zijn van een MKZ-besmetting op andere plaatsen in Nederland. Dit is besloten naar aanleiding van het advies dat is afgegeven door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij met betrekking tot het organiseren van evenementen.

De voetbalfeesten op 26 mei 2001 in Amsterdam, op 3 juni in Breda en op 10 juni 2001 in Venlo gaan vooralsnog gewoon door. In deze gebieden is vrije transport en handel van vee mogelijk.