Menu
UEFA onderzoekt gedrag Ajax-supporters

UEFA onderzoekt gedrag Ajax-supporters

Ajax heeft van de UEFA bericht ontvangen dat een onderzoek is ingesteld naar het gedrag van een deel van de Ajax-aanhang bij de UEFA Champions League-wedstrijd Borussia Dortmund - Ajax. Tijdens deze wedstrijd, die door de UEFA als risicowedstrijd werd aangemerkt, is door een waarnemer gerapporteerd dat de Ajax-supporters zich schuldig gemaakt zouden hebben aan het afsteken van vuurwerk, vernieling van het net rondom het Ajax-vak, het veroorzaken van ongeregeldheden bij de ingang van het stadion en het gooien van voorwerpen.

De UEFA hanteert het 'strict liability- principe'. Dit houdt in dat de club, ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen, altijd verantwoordelijk gehouden wordt voor het gedrag van zijn supporters. Het is dan ook te verwachten dat er ook nu een sanctie zal volgen.

Ajax is zeer regelmatig onderwerp van een UEFA-onderzoek, aangezien er bij meerdere wedstrijden vuurwerk is afgestoken of andere onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Dit heeft de club de afgelopen jaren ruim 100.000 euro aan boetegeld gekost. Daarnaast heeft de frequentie waarin men deel uitmaakt van een onderzoek consequenties voor de hoogte van de straffen. Deze nemen toe en kunnen uiteindelijk leiden tot zware sancties zoals het in mindering brengen van punten, wedstrijden spelen zonder publiek of zelfs uitsluiting van Europees voetbal.

Ajax doet dan ook nogmaals een dringend beroep op de supporters om zich op een Ajax-waardige wijze te gedragen en zich te onthouden van het afsteken van vuurwerk en/of ander ongeoorloofd gedrag.

Tekst en foto: Ajax.nl