Menu
Uitkomst Ledenraad 24 oktober 2011

Uitkomst Ledenraad 24 oktober 2011

In de Ledenraad van 24 oktober 2011 heeft het bestuur van de vereniging (Uri Coronel, Joop Krant, Cor van Eijden), met instemming van de Ledenraad, in het kader van de uitoefening van de rol als grootaandeelhouder van AJAX NV aan vijf leden van Ajax opdracht gegeven advies te geven hoe de huidige impasse in de Raad van Commissarissen (Steven ten Have, Marjan Olfers, Johan Cruijff, Paul Römer, Edgar Davids) kan worden doorbroken.

Het bestuur van de vereniging is hiertoe over gegaan omdat, gegeven de recente historie, de huidige bestuursleden vanwege hun persoonlijke betrokkenheid deze rol niet zelf kunnen vervullen. De vijf leden van Ajax aan wie deze opdracht is gegeven zijn: Hein Blocks, Hennie Henrichs, Keje Molenaar, Cees van Oevelen en Cees Vervoorn.

Daarnaast is in de Ledenraad gesproken over de voordracht van een nieuwe bestuursraad en een aangepast voorstel tot statutenwijziging. Formele besluitvorming over deze onderwerpen volgt later. De benoeming van de nieuwe bestuursraad zal op de agenda staan van een nog uit te schrijven Algemene Leden Vergadering (ALV). In deze ALV zal tevens over het aangepaste voorstel tot statutenwijziging een besluit worden genomen.

Tekst en foto: Ajax.nl