Menu
Uitkomst vergadering Ledenraad

Uitkomst vergadering Ledenraad

De Ledenraad van Ajax heeft maandagavond een interim-bestuur benoemd. Rob Been jr. (voorzitter, foto), Roger van Boxtel en Ernst Ligthart zijn daarin benoemd tot interim-bestuursleden. Tevens verzoekt de Ledenraad de voltallige Raad van Commissarissen (RvC) terug te treden.

Op woensdag 30 maart 2011 maakten Uri Coronel, Joop Krant en Cor van Eijden bekend hun functie als bestuurslid van de vereniging ter beschikking te stellen. Bij de vergadering van de Ledenraad hebben zij maandagavond formeel hun functie neergelegd.

Tijdens de vergadering zijn Rob Been jr. (voorzitter), Roger van Boxtel en Ernst Ligthart benoemd tot interim-bestuursleden. Hun taak is geen andere dan op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van AFC Ajax NV de grootaandeelhouder te vertegenwoordigen en bij de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering (ALV) van de vereniging voor te bereiden en te leiden.

Het interim-bestuur overbrugt de periode tot de eerstvolgende ALV. Bij deze ALV staat de oprichting van de bestuursraad op de agenda. Deze bestuursraad is een samenvoeging van de huidige Ledenraad en het huidige bestuur van de vereniging.

Tijdens de vergadering van maandagavond is door de Ledenraad in grote meerderheid de teleurstelling uitgesproken dat de enige maanden geleden geïnstalleerde RvC van AFC Ajax NV er niet in is geslaagd om in collegiale zin de belangen van Ajax te behartigen.

De Ledenraad heeft maandagavond in grote meerderheid besloten de voltallige RvC te verzoeken op eigen beweging als college terug te treden.

Tekst: Ajax.nl
Foto's: Ajax.nl/Louis van de Vuurst

Rob Been jr. (links) gaf na afloop tekst en uitleg. Rob Been jr. (links) gaf na afloop tekst en uitleg.
De volle perszaal luisteren en schrijven mee. De volle perszaal luisteren en schrijven mee.