Menu
Uitspraak kort geding 7 februari

Uitspraak kort geding 7 februari

Het hoger beroep van het kort geding dat is aangespannen tegen het vonnis van de voorzieningenrechter, dat op 12 december 2011 in Haarlem werd uitgesproken, is op woensdag mondeling behandeld.

Het hoger beroep is gericht op het oordeel van de voorzieningenrechter dat de aandeelhoudersvergadering eerst in de gelegenheid moet worden gesteld om het vertrouwen in de Raad van Commissarissen uit te spreken dan wel op te schorten.

De mondelinge behandeling van het hoger beroep, door het Gerechtshof te Amsterdam, vond plaats op 18 januari 2012 om 15:00 uur. De zitting duurde in totaal ruim drie uur. Het Gerechtshof zal uitspraak doen op 7 februari 2012.


Tekst en foto’s: Ajax.nl

RvC-leden Steven ten Have en Marjan Olfers in gesprek. RvC-leden Steven ten Have en Marjan Olfers in gesprek.