Menu
Van der Aat over Ajax en de ECA

Van der Aat over Ajax en de ECA

De ECA (European Club Association) vertegenwoordigt alle profclubs in Europa. Ajax behoorde in 2008 tot de oprichters van de ECA. Enkele overige founding members zijn: Manchester United, FC Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Juventus en AC Milan. De voormalig Duitse topvoetballer Karl-Heinz Rummenigge is voorzitter van de ECA, die de voetbalbonden UEFA en FIFA adviseert over de toekomst van het voetbal.

Ajax is lid van de werkgroep Marketing & Finance. Deze komt vijf keer per jaar bijeen en bereidt onderdelen van de ‘grote’ ECA-ledenvergadering voor. Alle leden ontmoeten elkaar twee keer per jaar. Ajax’ commercieel directeur Henri van der Aat keerde dinsdag in de Amsterdam ArenA terug van de laatste bijeenkomst van de werkgroep en de algemene ledenvergadering. Van der Aat licht toe wat deze week in Geneve is besproken en welke voorstellen zijn geformuleerd.

,,Het is goed om regelmatig contact te hebben met vertegenwoordigers van andere clubs in Europa’’, vertelt Van der Aat. ,,De ECA is vertegenwoordiger van alle clubs en is voortgekomen uit de oude G14. De voorstellen uit onze laatste bijeenkomst leggen we voor aan de overige ECA-leden. Als deze hiermee instemmen zijn dit onze adviezen voor de voetbalbonden.’’ De UEFA en de FIFA – respectievelijk de Europese en de wereldvoetbalbond - kunnen de adviezen terug laten komen in regels en voorwaarden. Bijvoorbeeld ook in de voorwaarden om aan een licentie te komen.

,,We hebben onder meer gesproken over financial fair play & stability’’, vervolgt de Ajax-directeur, terwijl hij de laatste notulen erop naslaat. ,,Het is een probleem dat sommige clubs een transfersom niet betalen. Ook leent een club soms te veel geld. Verder is besproken hoe kosten kunnen worden bespaard.’’

Vijftig procent van alle Europese clubs kampt met een schuldenlast, weet Van der Aat. Een voorstel vanuit de ECA is dan ook om clubs werkelijk te verplichten hun financiële verplichtingen na te komen. Clubs moeten voortaan over genoeg inkomen beschikken voor de komende drie jaar. ,,Dat wat je doet, moet ook betaald kunnen worden’’, verduidelijkt Van der Aat. ,,Daarom vindt de werkgroep dat maximaal 65 procent van het inkomen besteed mag worden aan salaris en transfers.’’

Ook de omvang van een selectie hangt nauw samen met de financiële verplichtingen van een club. De ECA wil daarom een limiet stellen aan het aantal selectiespelers. Van der Aat: ,,Dit mogen er in één seizoen maximaal 25 zijn. Maar in die selectie mag je net zoveel spelers onder 21 jaar hebben als je wilt. Spelers in die leeftijdscategorie tellen niet mee, waardoor de selectie dus wel groter kan en mag zijn. Voor Ajax zou zo’n regel heel goed zijn.’’ In het verlengde hiervan, het opleiden van spelers, is begin deze week in Zwitserland ook gesproken over een Champions League voor jeugdelftallen. Hierover is nog geen beslissing genomen.

De Olympische Spelen van 2012 lijken nog ver weg, maar toch verdient dit evenement al de aandacht van de clubs. De aandacht richt zich vanzelfsprekend op het olympische voetbaltoernooi. Kort voor de Spelen wordt ook een Europees kampioenschap gespeeld. ,,Dit kan betekenen dat Ajax een of meerdere spelers deze periode vier maanden kwijt is. Ons voorstel is nu om alleen spelers tot 21 jaar deel te laten nemen aan de Spelen. Het Internationaal Olympisch Comité is het daar alleen niet mee eens.’’

In het contract dat clubs sluiten met hun spelers hoort ook een anti-discriminatieclausule, adviseert de ECA. Een speler tekent ervoor dat hij het voetbal niet schaadt. Binnen en buiten de lijnen niet.

Tenslotte passeerden ook de makelaars, oftewel de FIFA players agents de revue in Geneve. ,,De FIFA wil af van de spelersmakelaars in de huidige vorm en de ECA ondersteunt dit. Deze kunnen wel, door spelers betaalde intermediairs worden. Al heeft dat laatste wel gevolgen voor bijvoorbeeld de belasting. Maar uiteindelijk komen alle licenties in dit opzicht misschien wel te vervallen.’’

In maart staat een nieuwe bijeenkomst van de ECA gepland.