Menu

Van Eijden: ''Resultaat jaarcijfers teleurstellend, maar niet verrassend''

Ajax heeft dinsdagochtend de jaarcijfers over het boekjaar 2000-2001 geprestenteerd. Daarbij viel een 8.2 miljoen verlies in Euro's te noteren. ,,Dat is een teleurstellend resultaat", vond algemeen directeur Arie van Eijden. ,,Maar het was geen verrassing." Het was een lichte verbetering ten opzichte van het vorig boekjaar toen een verlies van 8.6 miljoen Euro werd geleden.

Tijdens de vorige aandeelhoudersvergadering en prestentatie van de halfjaarcijfers in maart werd door de directie al aangegeven dat er een aanpassingen van het beleid moesten komen. ,,Het resultaat daarvan zal pas in het boekjaar 2001-2002 te zien zijn. Nu was het streven om in de dagelijkse situatie naar een break-even toe te werken. Uitgaande van de tweede ronde UEFA-Cup," aldus de directeur.

Van Eijden zette vervolgens uiteen welke stappen er door Ajax zijn te zetten. ,,Het bleek dat niet alle werkprocessen op elkaar waren afgestemd. We kijken scherp naar hoe en of opengevallen arbeidsplaatsen moeten worden ingevuld."

Een andere hogere prioriteit heeft het terugbrengen van het aantal contractspelers. ,,We hadden aan het begin van het seizoen 2000-2001 58 contractspelers. Daarvan is er een verkocht en 13 verhuurd. Helaas gaat dat niet altijd gepaard met de kosten voor deze spelers."

Tot slot gaf Van Eijden de verwachtingen weer aan de hand van vier pijlers. ,,Bij de televisierechten zullen de inkomsten gaan stijgen omdat er binnen de Eredivisie NV hogere contracten zijn afgesloten. Hoewel de IT-sector ondoorgrondelijk is zijn wij erin geslaagd een strategische samenwerking met KPN op te zetten. Bij Merchandising is de verkoop tegenvallend omdat de sportieve resultaten tegenvallen. We zijn de verkoop op een andere manier gaan organiseren met Wehkamp. Zij voeren naast de mailordering ook de internetverkopen van merchandisingdochter Ajax Direct uit. Bij de sponsoring is een positieve ontwikkeling te vewachten"

De verwachting is dat voor het volgend boekjaar het resultaat sterk zal verbeteren.