Menu

Van Eijden: Verwachting is waargemaakt

,,We hebben de verwachting die we vorig jaar uitspraken, waargemaakt", sprak algemeen directeur Arie van Eijden maandagochtend op de persconferentie omtrent de jaarcijfers 2003/2004. De nettowinst was over het afgelopen boekjaar 9,8 miljoen euro.

Arie van Eijden was een tevreden algemeen directeur. ,,De cijfers over het boekjaar 2003/2004 hebben datgene waargemaakt wat vorig jaar door mij is gezegd bij de presentatie van de jaarcijfers 2002/2003, namelijk dat we destijds al konden aangeven dat wij naast een wederom positief operationeel resultaat ook een totaal netto winst zullen kunnen presenteren. Deze uitspraak is uitgekomen. Wij hebben namelijk uiteindelijk een totaal netto winst geboekt ná belastingen van € 9,8 miljoen, waarbij het operationeel resultaat een positieve uitkomst laat zien van € 5,0 miljoen."

Dit operationeel resultaat was voor Ajax de belangrijkste opdracht in de afgelopen jaren. ,,Wij zijn daarom gelukkig dat wij er voor de tweede keer in successie in geslaagd zijn om dit operationele resultaat positief te kunnen presenteren. Slechts in het eerste jaar na de beursgang konden wij een totaal netto winst ná belastingen noteren, waarbij dit overigens nog gebeurde bij een negatief operationeel resultaat."

Hoe dat in de laatste jaren tot stand is gekomen, gaf Van Eijden ook aan. ,,Het was duidelijk dat de weg die na de beursgang werd bewandeld, achteraf, niet altijd de juiste weg bleek te zijn. We hielden ons naast het voetbal ook met zaken bezig die niet tot onze core-business, het organiseren van voetbal, behoorden. Daarom zijn wij tot een aantal beleidsombuigingen gekomen."

Het aantal contractspelers is teruggebracht tot 49, van wie er vijf zijn uitgeleend; de financiële deelnemingen zijn behoudens Ajax Cape Town afgestoten, er zijn structurele afspraken gemaakt wat betreft inkomsten uit televisie; de merchandise-activiteiten zijn anders georganiseerd en het aantal personeelsleden is gestabiliseerd. Van Eijden: ,,Kortom, wij kunnen in financiële zin tevreden zijn, hetgeen ertoe heeft geleid dat wij voor de tweede keer in ons beursgenoteerde bestaan het voornemen hebben uitgesproken te komen tot een dividend-uitkering."

De algemeen directeur waagde zich ook aan enkele toekomstverwachtingen. ,,Als gevolg van onze deelname aan de Champions League, waarvoor wij alleen de poule-fase hebben gebudgetteerd, zullen wij dit boekjaar ook weer een positief operationeel exploitatieresultaat boeken. Door wederom een daling in de afschrijvingskosten op spelers, alsmede door de in het nieuwe seizoen gerealiseerde transfers zullen wij ook voor het boekjaar 2004/2005 een totaal positief resultaat kunnen presenteren."

Van Eijden vroeg zich hardop af wat al deze cijfers voor de continuïteit van Ajax betekenen. ,,Wij zullen ons moeten realiseren dat, willen wij technisch aansluiting blijven houden bij de Europese voetbaltop, wij ook op tijd onze voetbalselectie kwalitatief op peil moeten houden. Dit betekent dat wij op zeer korte termijn onze selectie tegen het licht moeten houden en daar waar noodzakelijk en haalbaar tot versterkingen zullen moeten overgaan. Alleen als dit op een juiste wijze gebeurt, kan Ajax zowel technisch als financieel in een nog betere balans komen, dan wel blijven."

Hoeveel geld Ajax beschikbaar heeft voor een nieuwe aankoop, gaf Van Eijden niet prijs. ,,Als ik een bedrag ga noemen, zal dat onze concurrentiepositie kunnen ondermijnen."