Menu
Veel vragen en antwoorden bij AVA

Veel vragen en antwoorden bij AVA

Een behoorlijk aantal aandeelhouders van Ajax was maandag in de ArenA voor de algemene jaarlijkse vergadering (AVA). Voorzitter John Jaakke en directeuren Maarten Fontein, Jeroen Slop en Martin van Geel kregen tijdens de bijeenkomst veel vragen voorgeschoteld.

Veel belangstelling, veel vragen en veel antwoorden: zo zou de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AFC Ajax NV het beste samengevat kunnen worden. De vergadering, die geleid werd door voorzitter Jaakke, begon met een uiteenzetting van het beleid van de club. Algemeen directeur Maarten Fontein stelde dat Ajax zich het afgelopen jaar de vijf clubwaarden (zoals vastgesteld in het beleidsplan 2006-2011) goed in het oog heeft gehouden. Zo constateerde hij dat Ajax beter was gaan voetballen ('al was de Europese uitschakeling natuurlijk een domper'), dat er meer binding is tussen de club en de supporters (onder andere door de Ajax Supporters Raad, gratis Kick Off), dat er goede stappen worden gemaakt op het gebied van het topsportklimaat, dat het bedrijf Ajax professioneler wordt en dat de club zijn verantwoordelijkheid neemt op maatschappelijk gebied (onder andere Missie Kaapstad).

Financieel directeur Jeroen Slop gaf een toelichting op de jaarcijfers 2006-2007. Hij verklaarde dat het netto verlies van de club met name te wijten was aan het mislopen van de Champions League. En hij drukte de aandeelhouders op het hart dat de cijfers over 2007-2008 ongetwijfeld beter zullen zijn. ,,De transfers van Ryan Babel, Wesley Sneijder en Tom de Mul worden pas dan meegerekend”, verduidelijkte hij.

Het was behoorlijk druk in de Rinus Michels Zaal in de Amsterdam ArenA. Het was behoorlijk druk in de Rinus Michels Zaal in de Amsterdam ArenA.

De aandeelhouders kregen ook uitgebreid de gelegenheid tot het stellen van vragen. En daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt, vooral op gebied van het technisch beleid. ,,Wat moet het profiel zijn van de nieuwe coach?”, werd Martin van Geel gevraagd. De technisch directeur gaf een duidelijk antwoord. ,,Een Ajax-coach moet veel ervaring hebben en voorstander zijn van aanvallend voetbal. Het moet een manager zijn, een autoriteit en iemand die spelers beter kan maken.” De club gaat waarschijnlijk niet op zoek naar een buitenlandse coach. ,,Iemand die Nederlands spreekt, geniet de voorkeur.”

Ook wilden veel aandeelhouders meer weten over de commissie die het bestuurlijke model en het technische beleid van Ajax van de afgelopen tien jaar gaat onderzoeken. ,,Waarom is Uri Coronel tot voorzitter benoemd”, wilde iemand weten. ,,Omdat hij iemand is die de club van binnen en van buiten kent”, antwoordde Jaakke. ,,En naar zo iemand wordt geluisterd.” Ook pareerde Jaakke de kritiek dat de commissie niet objectief zou zijn. ,,De commissie bestaat uit een mix van insiders en van betrokken outsiders. En met SVA-voorzitter Daniël Dekker zijn ook de supporters goed vertegenwoordigd in de commissie.”