Menu
Vereniging Ajax benoemt bestuursraad

Vereniging Ajax benoemt bestuursraad

In de algemene ledenvergadering (ALV) van de vereniging AFC Ajax van 22 december 2011 is de bestuursraad benoemd. Leden van de bestuursraad zijn: Hennie Henrichs (voorzitter), Tonny Bruins Slot, Jan Buskermolen, Dick Schoenaker en Cees Vervoorn.

Hiermee is tevens de structuur van de vereniging gewijzigd. Door besluitvorming in de ALV en in de laatste vergadering van de ledenraad, werd besloten tot statutenwijziging. De wijziging houdt onder meer in dat de ledenraad is opgehouden te bestaan en de ledenraad en het bestuur (oude stijl) zijn samengevoegd tot een nieuw orgaan: de bestuursraad.

Tekst: Ajax.nl