Menu

Vereniging Ajax luidt Van Praag uit

In de veronderstelling een 'normale' Ledenraadvergadering tegemoet te gaan, kwam Michael van Praag dinsdagavond de zaal binnenlopen. Maar in plaats van de aanwezig geachte leden was de zaal gevuld met ruim honderd genodigden die de voorzitter zingend begroetten.

Leden, ereleden, bestuur, leden van verdienste, leiders, trainers en personeel verwelkomden met vlaggetjes in de hand de stomverbaasde Van Praag. Aan elke tafel zaten wel bekenden die hij de hand wilde schudden alvorens plaats te nemen achter de bestuurstafel. Ex-bestuurslid Jaap Ellerbroek nam het woord en vertelde Michael van Praag dat hij als enige van de vergadering een agenda en notulen had gekregen. Hij zou ze die avond niet nodig hebben, want op de echte agenda stonden natuurlijk 'feestredenaars' en een uitgebreid diner. Vervolgens kreeg John Jaakke, en niet Van Praag, de leiding over de avond.

Algemeen directeur Arie van Eijden was de eerste Ajacied die een speech gaf. In het kort gaf Van Eijden een opsomming van de successen, die Ajax behaalde in de periode dat Michael van Praag, vanaf 1989, voorzitter was. En dat lijstje is er een om u tegen te zeggen: zes nationale kampioenschappen, vier nationale bekers, de UEFA Cup, de Champions League en de wereldbeker. Bovendien, grapte Van Eijden, is Van Praag 'kampioen voorzitter'. Niet omdat hij de langstzittende voorzitter was, Koolhaas was namelijk 24 jaar preses, maar omdat het Michael gelukt is langer dan zijn vader Jaap van Praag de functie te hebben. Op serieuze toon vervolgde hij: ,,Ajax is jou enorm veel dank verschuldigd. Je hebt de club na de roerige jaren negentig in een rustiger vaarwater gebracht."

Een mooie speech had ook Danny Blind voorbereid. Namens alle spelers en ex-spelers bedankte hij Van Praag voor alle jaren voorzitterschap. Blind vervolgde:,,Je bent een man die probeerde de spelersgroep bij elkaar te houden. Jij hebt ons de betekenis van het begrip 'teambuilding' bijgebracht."

Jaap Ellerbroek en Hennie Henrichs, beide ex-bestuursleden, zorgden voor een luchtigere toon. Met een overvalst Amsterdams accent bespraken zij als fanatieke Ajax-supporters de 'periode Van Praag' en kregen daarmee de lachers op de hand.

De speech van Arie van Os kwam recht uit het hart. De ex-penningmeester, die jaren met Van Praag in het bestuur heeft gezeten, wilde het niet weer hebben over alles wat Ajax in de Van Praag-periode won. Aan de hand van enkele anekdotes, verteld met een lichte trilling in zijn stem als de mooie herinneringen weer boven kwamen, schetste hij Van Praag als een echte voorzitter. ,,Michael heeft de club fantastisch bij elkaar gehouden. Hij zorgde ervoor dat geen enkele controverse, want ook in het bestuur zijn wel eens meningsverschillen geweest, naar buiten kwam. Als dat wel gebeurde, kwam dat zéker niet van het bestuur. Want wij waren zo gesloten als een boek. Michael was een perfecte voorzitter, wij werden altijd door hem gedekt als dat nodig was. Ajax is door jou nu klaar voor de toekomst. Ik heb een fantastische tijd met je meegemaakt."

Daarna was het eindelijk de beurt aan de scheidend voorzitter. Een voor een bedankte hij de redenaars met een mooi, persoonlijk woord. Vervolgens werd overgegaan tot het officiële gedeelte van de avond: de overdracht van de voorzittershamer.

Als allerlaatste was het woord aan de nieuwe voorzitter. ,, Ik weet niet wat me te wachten staat. Maar ik weet zeker dat het niet minder enerverend zal zijn als de laatste jaren." Jaakke vertelde de afgelopen dagen goed te hebben gekeken naar een mede-voorzitter, die van Barcelona. ,,Met dat als voorbeeld heb ik ook nagedacht over hoe ik me moet positioneren. Ik heb daarvoor het roer omgegooid en... Victoria Beckham gekocht." En met ernst vervolgde hij, toen de zaal was uitgelachen, dat hij ernaar uitzag leiding te gaan geven aan de club. Het beste bewaarde Jaakke echter voor het laatst: In navolging van Dade, Eegeman, Koolhaas en zijn vader, schonk hij Van Praag eeuwige dank en roem, en na besluit van de Ledenraad, het vijfde Erevoorzitterschap van Ajax in de geschiedenis. En daarmee nam Ajax in stijl afscheid van voorzitter Michael van Praag.