Menu
Vergadering Ajax Supporters Raad

Vergadering Ajax Supporters Raad

De leden van de ASR zijn woensdag 23 juli bijeen geweest. Bekijk hier een beknopt overzicht van de punten die tijdens deze vergadering aan de orde zijn gekomen.

• Bekendheid van de ASR naar seizoenkaarthouders: veel seizoenkaarthouders weten ASR nog niet te vinden.
• Brandveiligheid rolstoelgebruikers 1e ring: hoe zit het met een ontruimingsplan?
• ArenA card: waarom nog steeds losse ArenA kaarten?
• Verspreiding van de Kick Off: hoe zit het met het uitdelen? (omdat er te vaak geen boekjes meer beschikbaar zijn op diverse sectoren)
• Catering in de ArenA: wordt door bezoekers van de ArenA als traag en onprofessioneel beschouwd.
• Stand van zaken Supportershome: is er wellicht een doorstart mogelijk?

Wil je meer weten over één van de genoemde punten klik dan hieronder voor de complete notulen van de vergadering.