Menu

Vernieuwde procedure plaatsverzoeken

Hieronder geven wij een overzicht van de aangepaste procedure, u kunt aan de hand van uw eigen verzoek kijken wat u dient te doen.

Wij garanderen niet dat aan alle verzoeken voldaan kan worden, de vraag is altijd groter dan het aanbod. Wij vertrouwen erop dat u hier begrip voor heeft.Nieuwe plaatsverzoeken
Ik wil graag een extra seizoenkaart naast mijn huidige seizoenkaart op de tweede ring.
* Voor een extra plaats onder rij 15 kunt u ons in juni 2004 bellen.

Ik wil graag een extra seizoenkaart naast mijn huidige seizoenkaart op de eerste ring.
* Voor een extra seizoenkaart op de eerste ring kunt u in juli 2004 contact opnemen.
Uitzondering: voor een extra plaats op Zuid eerste ring (vakken 125 t/m 129) of lange zijde eerste ring (vakken 119 t/m 122) dient u het verzoek schriftelijk in te dienen.

Ik wil van de tweede ring naar de eerste ring verhuizen.
* Voor een verplaatsing naar de eerste ring kunt u in juli 2004 terugbellen.
Uitzondering: Als u naar de lange zijde eerste ring (vakken 119 t/m 122) of naar Zuid eerste ring (vakken 125 t/m 129) verplaatst wilt worden, dan dient u dit verzoek, duidelijk omschreven met al uw gegevens, schriftelijk in te dienen.

Ik heb een seizoenkaart op de eerste of tweede ring maar ik wil binnen mijn vak of naar een ander vak (eerste of tweede ring) verhuizen.
* In juli 2004 kunt u hierover telefonisch contact met ons opnemen.
Uitzondering: Verplaatsing naar lange zijde eerste ring (vakken 119 t/m 122) of Zuid eerste ring (vakken 125 t/m 129) dient schriftelijk ingediend te worden.

Ik wil graag naar het sfeervak (vak 410) verplaatst worden.
* Uw verzoek kunt u per e-mail indienen via het volgende adres: info@ajax.nl t.a.v. Vak 410. Voor meer informatie over het sfeervak zie www.vak410.nl

Ik ben 65+ en wil graag in het 65+ geplaatst worden.
* U kunt in juni 2004 telefonisch contact met ons opnemen.

Voor uw verzoeken, telefonisch of schriftelijk:
AFC Ajax
t.a.v. Supporterszaken
Postbus 23388
1100 DW Amsterdam
Tel: 020 - 3 111 444
Fax: 020 - 3 111 675
E-mail: info@ajax.nl
www.ajax.nl