Menu

Verslag Raadsvergadering 26 februari

Op 26 februari kwamen de raadsleden weer naar de Amsterdam ArenA om te vergaderen over de komende Ajax Open dag. Lees hier het hele verslag.

Verslag Ajax Kids Club Raad 26 februari 2003

Aanwezig : Rachelle van Delsen, Henk Bosch, Svenja Koot, Sebastiaan Schutijser, Andy en Michael Jonkers, Annelies van der Hoek, Wendy Nagel
Afwezig : Felix Klos

Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd.

Ajax Kids Club internetpagina’s
Er wordt nog even naar de huidige internetpagina’s gekeken. Er zijn volgens de raadsleden al veel dingen positief veranderd. De poll kan wel iets langer op internet staan. Hij staat er nu maar 5 dagen op. De raadsleden geven aan dat zij liever een stelling zien dan een vraag.

Clubblad
Het clubblad heeft nu een goed formaat. De mogelijkheid om een poster mee te sturen met het eerste clubblad van het seizoen wordt nu onderzocht. Als dit mogelijk is zal dit per volgend seizoen van start gaan.

Ajax Open Dag
Activiteiten
Volgens de raadsleden worden er te weinig activiteiten voor leden tussen de 10 en 13 jaar georganiseerd in het Kids Dorp. Er zouden ook iets meer activiteiten moeten komen die met voetbal te maken hebben.
Enige voorstellen:
- Vrije trappen nemen op Ajax-keepers;
- Meedoen aan de training;
- Penaltyschieten;
- Een selectie van Kids Club-leden speelt een wedstrijd tegen de E1 of F1 van Ajax.

Handtekeningensessie
Vorig jaar was deze sessie “in het water gevallen” door een stortbui. Maar in voorgaande jaren was dit altijd erg leuk. Maar, doordat er steeds meer leden bijkomen is het moeilijk om ervoor te zorgen dat iedereen handtekeningen kunnen bemachtigen.
Enige voorstellen:
- Alle grote mensen weg, alleen de leden in het Kids Dorp;
- De leden in groepen verdelen en dan elke groep een bepaalde tijd bij de spelers laten.

Prijzen
De prijzen die gewonnen kunnen worden op de Open Dag zijn leuk, maar het zou ook leuk zijn om iets te krijgen wat van een speler is. Bijvoorbeeld het shirtje waar ze in gespeeld hebben.

Overige opmerkingen
- Er moeten niet teveel sponsoractiviteiten zijn;
- Er moet strenger gecontroleerd worden bij de ingang van het Kids Dorp, dat er alleen leden en ouders naar binnen mogen.

Tips & Suggesties
Aan het begin van de wedstrijd schieten de spelers altijd ballen de tribunes op. Deze komen altijd alleen maar op de eerste ring terecht. Kunnen ze ook niet eens in het kindervak komen? Of een aparte prijs voor de leden van de Ajax Kids Club?

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 2 mei 2003 om 10.30 uur in de Amsterdam Arena.