Menu
Vervanging E-tickets op Vak410

Vervanging E-tickets op Vak410

De afgelopen tijd is door Ajax geconstateerd dat er E-tickets worden gekopieerd/vervalst om vanaf andere tribunevakken toegang te krijgen tot Vak410 (Vak424//425). Door deze vorm van misbruik bestaat de mogelijkheid dat er meer personen op het Sfeervak komen dan vanuit veiligheidsoogpunt verantwoord is. Om gevaarlijke situaties bij Ajax - Manchester United te voorkomen, zullen de E-tickets die gekocht zijn voor Vak410 worden vervangen door 'gewone' toegangsbewijzen. Deze toegangsbewijzen zullen per post worden opgestuurd naar het adres van de koper dat bij Ajax bekend is. De geldigheid van de uitgegeven E-tickets op het betreffende vak zal komen te vervallen.

E-tickets zullen in de rest van het stadion gewoon toegang geven. Ajax roept supporters op om plaats te nemen op de plaats zoals vermeld op het toegangsbewijs. Volgens de KNVB Standaardvoorwaarden is het verboden kaarten te dupliceren en/of te vervalsen. Tevens is het niet toegestaan op een andere plaats aanwezig te zijn dan waar het toegangsbewijs recht toe geeft. Indien misbruik wordt geconstateerd, zal hiertegen worden opgetreden en zal toegang tot het stadion worden ontzegd.

Tekst en beeld: Ajax.nl