Menu

Vier nieuwe leden Ajax-raad

Reinier van Dantzig, Mark Geestman, Jerry Kisoor en Ernst Ligthart zijn maandag door de Algemene vergadering van Ajax gekozen in de ledenraad.

De ledenraad van Ajax is het belangrijkste orgaan van de club. Het functioneert als een soort parlement dat alle bestuursbesluiten controleert en desgewenst sanctioneert. De Algemene Vergadering, bestaande uit werkene leden, ereleden en leden van verdienste, kiest uit haar midden 24 leden voor de Ledenraad, die voor een periode van drie jaar wordt benoemd en waarvan jaarlijks eenderde aftreedt.

Er waren vier vacatures. Klaas Nuninga nam afstand omdat hij toetrad tot het bestuur van Ajax. Jan van Dijk en Rob Been traden terug vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Rob van Zoest, ontwerper van het Ajax Museum en maker van het Ajax 100 jaarboek moest vanwege gezondheidsredenen afzien van zijn plek in de raad.

In de ledenraad werden herkozen; Bosschieter, Th.de Groot, M.Middendorp, C.van Oevelen, D.Schoenaker en K.Timman.