Menu
Wat doet de Ajax Supportersraad?

Wat doet de Ajax Supportersraad?

Ajax staat aan de start van een nieuw seizoen met hopelijk veel hoogtepunten en mooi voetbal. Ajax heeft veel trouwe supporters die al jaren een seizoenkaart hebben. Elke thuiswedstrijd wordt de ArenA door gemiddeld zo’n 47.000 supporters bezocht. Ook bij uitwedstrijden van Ajax is het Ajax-vak bijna altijd uitverkocht. De Ajax Supporters Raad vertegenwoordigt de fans van Ajax. Bij de aftrap van het seizoen 2012-2013 vertelt de ASR wat ze doen.

Aanleiding/Doelstelling
Ajax en zijn supporters hechten belang aan een goede onderlinge communicatie. In verband daarmee heeft Ajax onder andere de Ajax Supportersraad (ASR) opgericht. In de ASR wordt het supportersbeleid van Ajax in een open discussie besproken. De ASR functioneert hierbij als een klankbordgroep. Tijdens de bijeenkomsten worden vragen, wensen of ideeën op het gebied van supportersbeleid (die voor een grote groep supporters gelden) ingebracht door zowel de supporters als door Ajax.

Samenstelling
De Ajax Supportersraad bestaat uit een brede vertegenwoordiging van de verschillende vakken en vormt een goede afspiegeling van de Ajax-fans. Het gaat om negen supporters van de verschillende tribunedelen in de Amsterdam ArenA, waarbij rekening wordt gehouden met criteria als prijs, ring en ingang, vertegenwoordiging gehandicapten en 65-plussers. Daarnaast maken ook vertegenwoordigers van de Supporters Vereniging Ajax (SVA) en de AFCA Supportersclub deel uit van de raad.

Vanuit Ajax worden de bijeenkomsten bijgewoond door een lid van de directie, medewerkers van de afdelingen Supporterszaken en Supportersbeleid en indien gewenst worden gasten uitgenodigd die uitleg kunnen geven of vragen kunnen beantwoorden met betrekking tot een specifiek agendapunt. Voor specifieke onderwerpen kunnen vanuit de ASR werkgroepen worden geïnstalleerd, om zo met uitgewerkte adviezen te komen. (bijvoorbeeld werkgroep Stadion , Catering). De ASR zal tijdens het seizoen vier maal bijeenkomen.

Communicatie vanuit de Ajax Supportersraad
Via de website van Ajax wordt ongeveer een week voorafgaand aan de eerstvolgende bijeenkomst de agenda kenbaar gemaakt. Na iedere bijeenkomst zullen de notulen en een actielijst gepubliceerd worden via onderstaande link.

Wat kun jij als supporter betekenen voor de Ajax Supportersraad?
Heb je vragen, wensen of ideeën op het gebied van supportersbeleid, die voor een grote groep supporters gelden, neem dan contact op met je tribunevertegenwoordig(st)er of stel je vraag via onderstaande link. Uiteraard kun je je tribunevertegenwoordig(st)er ook bij een wedstrijdbezoek aanspreken. Hij of zij kan dit punt op de agenda van de Ajax Supportersraad plaatsen.

Ajax Supporters Raad