Menu
Wat is Missie Kaapstad?

Wat is Missie Kaapstad?

Algemeen directeur Maarten Fontein legt hier uit wat de Missie Kaapstad van Ajax precies inhoudt en hoe het plan van de club voor de Zuid-Afrikaanse vestiging er uitziet.

Wat is Missie Kaapstad?

Missie Kaapstad is een gezamenlijk initiatief van Ajax, De Telegraaf en de Johan Cruyff Foundation & Academy. Doel van de missie is een fundament te leggen onder een nieuwe thuishaven van Ajax Cape Town in de township Khayelitsha, het aanleggen van een Johan Cruyff Court en de verhuizing van Ajax Cape Town. Deze nieuwe thuishaven zal een impuls geven aan de ontwikkeling van de township en de hoop op een beter leven geven aan de jeugd en de bevolking in de township van Kaapstad. Verder is het idee het op een hoger plan brengen van Ajax Cape Town in lijn met de 5 clubwaarden van Ajax en daarmee de club een centrale plaats te geven in deze gemeenschap.

Waarom Missie Kaapstad?

De ontwikkeling van deze gemeenschap is essentieel in deze missie. Door de eerste levensbehoefte, de gezondheid, te verbeteren door scholing, sport en spel hopen wij de basis en de ontwikkeling van de township verder te vergroten.
Ajax, De Telegraaf en Johan Cruyff Foundation & Academy willen hier vorm en inhoud aan gaan geven door middel van de aanleg van een eigen stadion, een Johan Cruyff Court en het vormen van partnerships met bedrijven en non-gouvernementele organisaties.
Ajax Cape Town is zes jaar geleden ontstaan door de fusie van twee clubs. Momenteel spelen de leden van Ajax Cape Town op drie verschillende locaties, de jeugdopleiding is op een vierde locatie en de jeugdspelers zijn weer afkomstig uit de townships: de vijfde locatie. Dit zorgt er mede voor dat een band met de lokale bevolking moeilijk tot stand komt. Door naar één locatie te gaan waar een stadion is met huisvesting van de jeugdopleiding, een Johan Cruyff Academy en samenwerking met meerdere partners/sponsors hopen wij invulling te geven aan dimensies als gezondheid, veiligheid, voeding en vrijetijdsbesteding. Dit zijn de kernpunten die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van de township en daarmee Ajax Cape Town. Model voor Ajax Cape Town is Ajax Amsterdam dat in de Meer begon, binnen de gemeenschap in Betondorp et cetera, op wiens grondvesten de 106 jaar lange roemrijke historie is gebouwd. De centraal bindende factor in Missie Kaapstad is de jeugd.

Acties & Tijdplan

Fase 1:
- Werving van fondsen door middel van veilen en verkoop van “bouwstenen” (Ajax Buiness Associates en De Telegraaf lezersactie).
- Het vormen van partnerships met locale en internationale bedrijven en overheidsinstanties.
- In de Township Khayelitsha een Johan Cruyff Court beschikbaar stellen voor de jeugd van de township, op ongeveer vijf minuten van het toekomstige stadion Phillipi.
- Een stadion Phillipi bouwen in samenwerking met de overheid met capaciteit van ca 8.000 tot 10.000 mensen. De samenwerkingsstructuur/eigendomsverhouding zal nader worden uitgewerkt en is afhankelijk van de plannen van de overheid met betrekking tot de behoeften om dit complex als trainingscomplex voor het WK 2010 te maken, en van de hoogte van de bijdrage die Ajax/partners zullen inbrengen.
- Het implementeren van een omvangrijk social care programma, waarmee de club Ajax Cape Town een start heeft gemaakt tezamen met partners/bedrijven en overheid van de township.

Fase 2:
- Het verhuizen van de Jeugdopleiding van de huidige locatie naar de Phillipi township
- Het verhuizen/stichten van de Johan Cruyff Academy naar de Phillipi township

Wij hopen en vertrouwen erop dat deze Missie Kaapstad een ieder zal stimuleren om deel te nemen aan dit initiatief. Draag ook uw steentje bij. 1 bouwsteen = €1,-; 10 bouwstenen = €10,-; 100 bouwstenen = €100,-; 1.000 bouwstenen = € 1.000,-. Stort op Giro 511511515 onder vermelding van “Bouwstenen Missie Kaapstad"

Namens AFC Ajax,

Maarten Fontein.