Menu
Wijers: 'Belangrijke dag voor Ajax'

Wijers: 'Belangrijke dag voor Ajax'

Op de zeer druk bezochte Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van vanmiddag op sportpark De Toekomst, zijn Hans Wijers (voorzitter), Theo van Duivenbode en Leo van Wijk benoemd tot commissarissen van AFC Ajax NV. Na afloop van deze BAVA vertelt Wijers over hun ervaringen en plannen.

Met het aantreden van Theo van Duivenbode (oud-speler van Ajax 1) en Leo van Wijk (lid van verdienste) krijgt Ajax twee clubmannen in de RvC. Voor Hans Wijers zelf is de link met Ajax minder vanzelfsprekend. ,,Voor mij was het heel belangrijk dat zij in de Raad van Commissarissen zitten, want zij kennen veel mensen binnen de club. We hebben de afgelopen tijd fijn samengewerkt in een hecht team. Zelf heb ik het in het voetbal niet zo ver geschopt, al was ik tot mijn veertigste actief op het voetbalveld. Ik ben al jaren fan van Ajax. Ik kan mij nog veel hoogtepunten van de club herinneren. Zoals de mistwedstrijd tegen Liverpool, de goal van Dick van Dijk in de Europa Cup finale."

Dus ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen is niet onbekend met de club en hij weet dan ook: ,,Dit is een belangrijke dag voor Ajax. Vanaf vandaag kunnen we weer aan de toekomst gaan werken. Waar het ons nu in de allereerste plaats om gaat is het creëren van bestuurlijke rust. Rust waardoor iedereen zich kan concentreren op waar het bij een voetbalclub als Ajax om gaat: de club weer dichter bij de Europese top brengen met attractief en aanvallend voetbal. Dit door voornamelijk zelf opgeleide spelers en binnen gezonde financiële kaders. Hoe Ajax dat gaat doen? Daartoe dienen op voetbaltechnisch gebied de plannen van Johan Cruijff integraal te worden uitgevoerd zodat de organisatie verder geprofessionaliseerd wordt. Zowel binnen het Technisch Hart maar ook rondom de zakelijke/bedrijfsmatige kanten van Ajax is het nodige te doen”.

Op de vraag wat er nu precies nodig is om de club weer aan te laten sluiten bij de top van Europa reageert de kersverse voorzitter resoluut: ,,In de eerste plaats zal de focus liggen op het aanpakken van de jeugdopleiding, het aanscherpen en disciplineren van het scouting en het transfer- en medisch beleid. Tevens staat het professionaliseren en aanscherpen van vele aspecten van de bedrijfsvoering, het creëren van duidelijkheid en heldere disciplinerende financiële kaders in alle onderdelen van de organisatie bovenaan onze lijst."

,,Het laatste decennium is Ajax in een steeds diepere crisis terechtgekomen”, vervolgt Wijers. ,,Daarvan zijn voorbeelden te over. Zo passeerden er te veel trainers de revue, maar ook op het veld bleven de successen achter. In acht jaar tijd werd slechts twee maal, op miraculeuze wijze het kampioenschap binnengehaald. Voor deze laatste successen wil ik op deze plaats onze trainer, Frank de Boer, een groot compliment geven. Maar op Europees niveau spelen we zelfs al zestien jaar geen noemenswaardige rol meer, daar moet snel verandering in komen”.

De bestuursraad zit op de eerste rij bij de benoeming van de RvC. De bestuursraad zit op de eerste rij bij de benoeming van de RvC.

Ook op de vraag wat er dan nodig is om deze plannen te verwezenlijken hoeft de voormalig bestuursvoorzitter en minister niet lang na te denken. ,,Wij gaan in de eerste plaats op zoek naar een geschikte persoon, die in nauwe samenwerking met het Technisch Hart en de directie met name uitvoering gaat geven aan alle aspecten van het transferbeleid en andere organisatorische zaken in en rondom de Toekomst. Verder is het zoeken en benoemen van een voorzitter van de directie een belangrijk speerpunt. Deze persoon moet niet alleen verstand en ervaring op het gebied van internationale voetbalzaken hebben, maar ook duidelijkheid scheppen over bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de organisatie."

Ook over wat er van alle betrokkenen wordt verwacht hebben de nieuwe commissarissen al nagedacht. ,,Met z’n allen zullen wij ons achter deze ambities moeten scharen. Daarbij is het belangrijk dat we respect voor elkaar hebben, met open vizier en verantwoordelijkheden het debat met elkaar aangaan, geduld opbrengen als alles niet in een keer goed gaat en vooral bijdragen aan rust en focus. Zodoende kunnen de voetbalprofessionals werken aan een betere jeugdopleiding, de hoofdtrainer kan blijven werken aan het versterken van het eerste elftal en de directie zich kan blijven concentreren op een financieel gezonde, efficiënte organisatie."

Tot slot. Hoe gaat deze RvC haar werk doen? ,,Wij zullen ons werk zoveel mogelijk op de achtergrond doen, de trainer en voorzitter van de directie zijn de woordvoerders. Wij doen ons werk zolang daar volledige steun voor is van de bestuursraad en de andere aandeelhouders. In de komende periode zullen volgens de daarvoor geldende procedures overigens nog twee personen geselecteerd worden om tot commissaris benoemd te kunnen worden. Uiteindelijk zal de RvC derhalve uit vijf personen bestaan”.


Ajax TV sprak uitgebreid met de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen Hans Wijers. Het interview met hem zie je straks terug op Ajax TV.

Tekst: Ajax.nl
Foto's: Ajax.nl/Gerard van Hees

Felicitaties voor de nieuwe commissarissen na de vergadering. Felicitaties voor de nieuwe commissarissen na de vergadering.
Leo van Wijk staat op om de felicitaties in ontvangst te nemen. Leo van Wijk staat op om de felicitaties in ontvangst te nemen.