Menu
Wijziging route ArenA

Wijziging route ArenA

Sinds afgelopen zondag is de tijdelijke oprit van en naar de Burgemeester Stramanweg in Amsterdam Zuidoost in gebruik genomen. Dit betekent dat de verkeerssituatie hier verandert. Tijdelijk verdwijnt de afrit van de Burgemeester Stramanweg naar de Holterbergweg vanuit Oostelijke richting. Het gebied rond de ArenA blijft bereikbaar.

Wat gaat er gebeuren?

Voor de realisatie van de nieuwe concertzaal Ziggo Dome in Amsterdam Zuidoost, op het terrein ten westen van de hoofdingang van de Amsterdam ArenA aan De Passage, moet bouwterrein vrijgemaakt worden. Op dit moment wordt het bouwterrein verdeeld door een verbindingsweg tussen de Holterbergweg en de Burgemeester Stramanweg. Deze verbindingsweg zal voor de realisatie van de Ziggo Dome worden verwijderd.

Om de bereikbaarheid van het gebied te garanderen is inmiddels een tijdelijke oprit aangelegd aan de westzijde van de Burgemeester Stramanweg.

Zowel de Amsterdam ArenA als de toerit naar de rijksweg A2 blijft bereikbaar voor alle automobilisten die van de Holterbergweg en de Burgemeester Stramanweg komen. Wel verdwijnt tijdelijk de afrit van de Burgemeester Stramanweg naar de Holterbergweg vanuit oostelijke richting.

Wegafsluiting

Na 16 augustus zal gestart worden met de verwijdering van de verbindingsweg tussen de Holterbergweg en de Burgemeester Stramanweg en zal de tijdelijke oprit aan de westzijde van de Burgemeester Stramanweg in gebruik worden genomen.

In deze periode blijft zowel de Amsterdam ArenA als de parkeergarage P1 (Transferium) gewoon bereikbaar. Deze tijdelijke situatie duurt circa anderhalf jaar. Daarna zal de huidige situatie, een op en afrit op dezelfde plek als voorheen (in licht gewijzige vorm) in gebruik worden genomen.