Menu
Wijzigingen binnen directie en RvC

Wijzigingen binnen directie en RvC

De Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax heeft samen met de directie besloten enkele wijzigingen door te voeren. Directeur marketing Edwin van der Sar krijgt onder meer een vernieuwde portefeuille. De RvC is daarnaast voornemens Dolf Collee te benoemen tot statutair directeur en directievoorzitter.

De portefeuille van Edwin van der Sar verandert met ingang van vandaag. Hij wordt naast externe relaties ook belast met de rol van voorzitter van het technisch hart. De RvC is voornemens om de recordinternational van het Nederlands elftal met inachtneming van de daarvoor geldende procedure direct na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 13 november 2015, te benoemen tot statutair directeur. Het is de intentie dat Van der Sar na een jaar de rol van directievoorzitter op zich neemt.

De RvC is daarnaast voornemens om Dolf Collee, met inachtneming van de daarvoor geldende procedure direct na de AVA van 13 november 2015, te benoemen tot statutair directeur en directievoorzitter. De beoogde benoeming is voor een periode van één jaar. Collee treedt per direct af als commissaris van Ajax.

Marc Overmars gaat zich volledig richten op het aan- en verkoopbeleid van Ajax en de spelerscontracten. Zijn titel wordt directeur spelersbeleid. Van der Sar neemt vanuit de directie als voorzitter van het technisch hart de overige voetbalzaken in zijn portefeuille. Het technisch hart van Ajax bestaat Wim Jonk, Dennis Bergkamp, Marc Overmars en Frank de Boer.

De RvC is voornemens Dolf Collee, met inachtneming van de daarvoor geldende procedure direct na de AVA van 13 november 2015, te benoemen tot statutair directeur en directievoorzitter.
De RvC is voornemens Dolf Collee, met inachtneming van de daarvoor geldende procedure direct na de AVA van 13 november 2015, te benoemen tot statutair directeur en directievoorzitter.

Vanaf vandaag zullen Collee en Van der Sar, vooruitlopend op de voorgenomen benoeming, zich alvast bezighouden met de aandachtsgebieden waarvoor zij, zo is beoogd, per 13 november als statutair bestuurder verantwoordelijk zijn.

RvC-voorzitter Hans Wijers licht bovenstaande nader toe: ,,Begin juni hebben wij Tschen la Ling gevraagd en bereid gevonden voor de RvC de situatie in en rondom het technisch hart in kaart te brengen en ons van adviezen te voorzien. Deze opdracht heeft hij afgerond en recent aan ons gepresenteerd. Mede op basis daarvan hebben wij de genoemde wijzigingen doorgevoerd. Wij zijn de heer Ling dan ook veel dank verschuldigd voor zijn werkzaamheden en zijn blij dat hij desgevraagd voor de RvC beschikbaar blijft voor advies.''

,,Wij gaan er van uit dat onder leiding van Edwin van der Sar de leden van het technisch hart de komende periode gaan werken aan bindende en heldere afspraken over de taken, de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de onderlinge communicatie. Hierbij worden de kritische observaties van de heer Ling betrokken.''

,,Met Dolf Collee krijgt de directie er een ervaren bestuurder bij. Omdat hij sinds 2012 in de RvC zit en sinds begin juni als lid van de strategische commissie frequenter bij Ajax is geweest, is hij goed op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club. De heer Collee heeft niet de intentie langer aan te blijven dan tot aan de AVA van eind 2016, waarna Edwin van der Sar tot algemeen directeur van deze club wordt benoemd.''

,,Door de genoemde wijzigingen hebben wij als RvC veel vertrouwen in de stappen die Ajax de komende jaren gaat maken, zowel binnen als buiten het veld. Voor nu is het van belang dat alle betrokkenen op een positieve en constructieve manier verdergaan met hun inspanningen voor Ajax. Een andere houding dan deze wordt door ons niet meer geaccepteerd.''

Directielid Edwin van der Sar voegt daar aan toe: ,,De afgelopen jaren heb ik me formeel niet of nauwelijks met het voetbalgedeelte van onze organisatie beziggehouden. Dat gaat nu veranderen en dat past bij mijn ambitie om algemeen directeur van Ajax te worden. Het is goed dat de RvC een oplossing heeft aangedragen waarbij alle betrokkenen behouden zijn voor de club. Het is ons doel om met elkaar te zorgen dat de problemen snel tot het verleden behoren.''

Tekst: Ajax.nl
Foto's: Ajax.nl/Louis van de Vuurst