Menu

Wijzigingen in het bestuur AFC Ajax

Het bestuur van de Vereniging AFC Ajax, bestaande uit John Jaakke, voorzitter, Hein Blocks, penningmeester en Klaas Nuninga, lid technische zaken, heeft vastgesteld dat het niet in het belang van de club is om als bestuur in deze samenstelling verder te gaan.

De reden daarvan is een verschil van inzicht over de wijze waarop het bestuur dient te functioneren. Daarbij wordt ook een gebrek aan chemie geconstateerd. Deze constateringen worden door het bestuur betreurd, maar tegelijkertijd is het bestuur unaniem van mening dat een verandering gewenst is.

Op grond daarvan hebben Hein Blocks en Klaas Nuninga aangeboden hun functie ter beschikking te stellen op het moment dat de ledenraad geschikte opvolgers heeft benoemd.

Het bestuur van de Vereniging Ajax heeft tevens zitting in De Raad van Commissarissen van AFC Ajax N.V. De Raad van Commissarissen bestaat in het totaal uit vijf mensen; drie bestuursleden van de vereniging Ajax aangevuld met Sjoerd van Loon en Frank Eijken.

Voor wat betreft de directie en de Raad van Commissarissen van AFC Ajax N.V. wijzigt zich overigens niets in structuur of bevoegdheden. Dit besluit vindt geen oorzaak in het beleid van de AFC Ajax N.V.