RvC schorst Alex Kroes wegens zeer sterke aanwijzingen voor handel met voorwetenschap

Logo Ajax 1920
Logo Ajax 1920

De Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV heeft besloten om algemeen directeur en directievoorzitter Alex Kroes per direct te schorsen, en is voornemens om de samenwerking permanent te beëindigen.

Tags

  • #Kroes

Socials

Dit besluit is genomen nadat de RvC vernam dat Kroes, een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023, ruim 17.000 aandelen Ajax heeft gekocht. De RvC heeft extern juridisch advies ingewonnen, waaruit blijkt dat het zeer aannemelijk is dat hij daarmee handel met voorwetenschap heeft gepleegd. Handel met voorwetenschap is een strafbaar feit.

RvC-voorzitter Michael van Praag: "Wij zijn zeer onaangenaam verrast dat dit Ajax nu overkomt, want dit is zeer slecht voor de club en voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. Het handelen van Alex Kroes is niet verenigbaar met waar we met Ajax voor staan. Het moment waarop hij de aandelen kocht maakt dat hij handelde met voorwetenschap. Een dergelijke wetsovertreding kan een beursgenoteerde onderneming niet tolereren, zeker niet als het de CEO betreft. Na zorgvuldige beraadslaging is de RvC dus tot de conclusie gekomen dat de positie van Alex als directielid van Ajax niet houdbaar is. Ik vind het belangrijk om hieraan toe te voegen dat het technische beleid zal worden voortgezet met de mensen die we daarvoor hebben en op de weg die Ajax met Alex reeds was ingeslagen."

De taken van Alex Kroes worden door zijn collega-directieleden overgenomen. Daarnaast zal Michael van Praag als gedelegeerd commissaris de directie tijdelijk bijstaan.

Er zal op korte termijn een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) bijeengeroepen worden om de aandeelhouders te horen over het voorgenomen ontslag, zoals de statuten voorschrijven. Daarna zal de RvC een besluit nemen over het ontslag.