Wijzigingen bestuursraad

wijzigingen-bestuursraad
wijzigingen-bestuursraad

Socials

Op de agenda stond tevens de voordracht van de heer Frank Eijken voor de functie van voorzitter van de bestuursraad. De beoogd opvolger van Hennie Henrichs herstelt momenteel van een longembolie en kon derhalve niet aanwezig zijn. Daarop is besloten om de benoeming van de voorgedragen voorzitter Eijken bij een nader te plannen Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) op de agenda te zetten.

De huidige voorzitter zou na drie keer een termijn van drie jaar plaatsmaken, maar vanwege de gefaseerde terugtreding van de leden van de bestuursraad is die derde termijn nog niet voorbij en heeft hij formeel nog één jaar. Besloten is dat Hennie Henrichs in elk geval tot aan de genoemde BALV aanblijft als voorzitter van de bestuursraad.

Met de toetreding van Van Oevelen (48) en Nagel (40) telt de bestuursraad een totaal van zeven leden. De overige leden van de bestuursraad zijn: Hennie Henrichs (voorzitter), Jan Buskermolen, Ruud Haarms, Maarten Oldenhof en Dick Schoenaker

Tekst & beeld: Ajax.nl

Socials