Actievoorwaarden

Winactie: Matchday Magic: Ajax - Besiktas

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie ‘Matchday Magic bij Ajax - Besiktas (hierna: “de Actie”), die wordt georganiseerd door AFC AJAX NV, gevestigd te Amsterdam 1101 AX aan de Johan Cruijff Boulevard 29 in samenwerking met Coca-Cola Nederland, gevestigd te Rotterdam 3068AV aan Marten Meesweg 25J.

 2. Op de Actie zijn de onderhavige actievoorwaarden van toepassing (hierna: “Actievoorwaarden”). Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 3. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Ajax.

 4. Ajax behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actie te beëindigen of de regels, Prijs, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Ajax daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemers en/of Winnaar.

 5. De Actie en/of Actievoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangepast worden. Indien hiervan sprake is wordt dit gecommuniceerd.

Deelname

 1. Deelname is mogelijk van dinsdag 21 september 2021 t/m vrijdag 24 september om 10:00 uur.

 2. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen.

 3. Aan de Deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden.

 4. Medewerkers van AFC Ajax en Coca-Cola zijn uitgesloten van deelname.


Het Actiemechanisme

 1. Een Deelnemer neemt deel aan de Actie door het invullen van het formulier ‘Matchday Magic: Ajax - Besiktas’ op de website van AFC Ajax.

 2. Er wordt door middel van een loting een winnaar per prijs gekozen. De winnaars worden per telefoon benaderd. Indien deze winnaar niet opneemt zal er een nieuwe winnaar gekozen worden tot alle prijzen vergeven zijn.

Inhoud prijs

 1. De deelnemers maken kans op de volgende prijzen, welke niet inwisselbaar zijn voor cash. Aan de prijs kunnen tevens geen rechten ontleend worden.
 • Eerste prijs (één keer beschikbaar)
  2 toegangskaarten voor Ajax – Besiktas inclusief pitchside access en voor beide personen één Ajax thuis- of uitshirt.
 • Tweede prijs (vijf keer beschikbaar)
  Een gesigneerd thuisshirt door minimaal één Ajax 1 speler.

Privacy

Ajax deelt jouw gegevens nooit zonder je toestemming met externe partners of sponsoren. In ons privacy statement kun je lezen hoe wij met jouw gegevens omgaan.