Algemene Vergadering van Aandeelhouders

algemene-vergadering-van-aandeelhouders-1
algemene-vergadering-van-aandeelhouders-1

Socials

Voorts werd conform de geldende procedure het voornemen besproken Susan Lenderink te benoemen en Marc Overmars en Edwin van der Sar te herbenoemen als statutair bestuurders. Aansluitend op de AVA werd het formele besluit tot (her)benoeming van de 3 genoemde bestuurders door de RvC genomen. Financieel directeur Lenderink en algemeen directeur Van der Sar voor een periode van 4 jaar, tot en met de AVA in 2023. De benoemingstermijn van directeur voetbalzaken Overmars liep nog tot en met de AVA van 2020 en zijn herbenoeming voor een periode van 4 jaar loopt derhalve tot en met de AVA van 2024.

Dividend
Tijdens de AVA werd tevens het dividend over het boekjaar 2018-2019 vastgesteld. Het dividendbedrag van € 0,25 per gewoon aandeel wordt vanaf 22 november 2019 in contanten betaalbaar gesteld onder aftrek van 15 % dividendbelasting. Hierbij gelden onderstaande dividenddata.

19 november 2019: Ex dividend notering
20 november 2019: Recorddatum
22 november 2019: Betaalbaarstelling dividend

Lees ook: Ajax verlengt contract Edwin van der Sar

Tekst: Ajax.nl
Beeld: Ajax.nl/Jasper Ruhé

Socials