Geen supporters mee naar ADO, Ajax vraagt KNVB standpunt in te nemen

geen-supporters-mee-naar-ado-ajax-vraagt-knvb-standpunt-in-te-nemen
geen-supporters-mee-naar-ado-ajax-vraagt-knvb-standpunt-in-te-nemen

Socials

Normaliter dient een vooroverleg met betrekking tot de wedstrijdorganisatie 6 weken voor de wedstrijd plaats te vinden. Ajax heeft al enkele weken geleden bij ADO Den Haag aangedrongen op een dergelijk vooroverleg, maar hierop bleef het antwoord uit. Dat Ajax vervolgens dit besluit op deze manier verneemt is zeer opmerkelijk.

Clubs zijn gebonden aan de voorwaarden van de KNVB, die voorschrijven dat kaarten aan de bezoekende club beschikbaar gesteld moeten worden. Niet de club maar de burgemeester kan anders besluiten als de aanwezigheid van deze supporters op grond van de openbare orde niet verantwoord is. Waar vorig seizoen werd aangegeven dat er ‘onvoldoende draagvlak’ bestond voor het toelaten van Ajax-fans, wordt nu gesteld dat ‘de al jarenlang bestaande gespannen verhouding tussen aanhangers van beide clubs een te groot risico oplevert’.

Initiatief
Ajax heeft de afgelopen jaren meermaals het initiatief genomen om in gesprek te gaan over de organisatie van de wedstrijd en het beheersen van de eventuele veiligheidsrisico’s. Keer op keer wordt een nieuw argument bedacht om dit af te houden. Wanneer zich een acute dreiging voor de openbare orde voordoet, kan Ajax er begrip voor opbrengen dat een burgemeester, als noodmaatregel, een supportersgroep uitsluit. Hier is echter sprake van een proces dat ver van te voren gepland kan worden en waar risico’s geminimaliseerd kunnen worden.

Aangezien ADO Den Haag zich niet lijkt te willen of kunnen conformeren aan de door de KNVB gestelde regels en geen enkele inspanning verricht om hier in de toekomst wel aan te kunnen voldoen, heeft Ajax de voetbalbond gevraagd een standpunt in te nemen.

Bekijk ook: Highlights PSV - Ajax

Tekst & beeld: Ajax.nl

Socials