Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 12-11-2021

oproeping-ava-16-november-2018
oproeping-ava-16-november-2018

Op vrijdag 12 november 2021 zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van AFC Ajax NV plaatsvinden.

Tags

  • #AVA

Socials

Alle relevante informatie (locatie, tijdstip, aanmeldingsprocedure voor aandeelhouders, vergaderstukken) vindt u hier.

Op de agenda staan de gebruikelijke onderwerpen zoals o.a. het bestuursverslag, de jaarrekening, dividend en décharge.

De termijn van commissaris Danny Blind loopt af. Hij wordt bij deze AVA niet herbenoemd vanwege zijn functie bij de KNVB en het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling. Zodra het kan, dat wil zeggen als hij zijn taak bij de KNVB heeft afgerond, is Ajax voornemens Blind weer voor te dragen als commissaris.

Tags

  • #AVA

Socials

Gerelateerde artikelen

Jcarena 2021

Jaarcijfers AFC Ajax NV per 30 juni 2021

Ajax boekt een nettoverlies van € 8,1 miljoen over het boekjaar 2020/2021, een verslechtering van € 28,8 miljoen ten opzichte van boekjaar 2019/2020.

Tags

  • #Jaarcijfers

Socials