Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Header AVA 1280
Header AVA 1280

Op vrijdag 11 november 2022 vond in de Johan Cruijff ArenA de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van AFC Ajax NV plaats.

Tags

  • #AVA

Socials

Tijdens de vergadering is Cees van Oevelen benoemd tot nieuw lid van de Raad van Commissarissen (RvC). Hij volgt Ernst Ligthart op, die sinds 14 december 2012 lid was van de RvC en met ingang van heden is afgetreden. De benoemingstermijn van Van Oevelen is vier jaar, van november 2022 tot de AVA van november 2026.

Een ander agendapunt was de kennisgeving van het voornemen Edwin van der Sar te herbenoemen en Maurits Hendriks te benoemen als statutair bestuurder. Dit agendapunt was, conform de statuten, niet ter stemming maar ter bespreking. De RvC is overgegaan tot de formele benoeming. Van der Sar is sinds 11 november 2016 directievoorzitter en algemeen directeur van Ajax en is herbenoemd tot en met 30 juni 2025. Hendriks is sinds 19 september 2022 werkzaam bij Ajax als Chief Sports Officer (CSO). Zijn benoeming is voor de periode 11 november 2022 tot en met 15 november 2024. 

Tijdens de vergadering deelde President-Commissaris Leen Meijaard mee dat hij niet voornemens is zijn tweede termijn, die loopt tot en met de AVA van november 2023, met een derde termijn te verlengen. 

Gerelateerde artikelen

Arena1280

Raad van Commissarissen draagt Van Oevelen voor

Op 11 november 2022 vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van AFC Ajax NV plaats. De Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax draagt daar Cees van Oevelen voor als nieuw lid van de RvC. Van Oevelen is de beoogde opvolger van Ernst Ligthart. Ligthart is 10 jaar lid van de RvC en heeft aangegeven zijn aflopende termijn niet meer te willen verlengen.

Tags

  • #VanOevelen

Socials