Benoeming Georgette Schlick, herbenoeming directieleden

Schlick1280
Schlick1280

Georgette Schlick is vrijdagmiddag 28 januari benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV. Dat gebeurde tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) die online heeft plaatsgevonden.

Tags

  • #BAVA

Socials

Deze benoeming is geformaliseerd met ingang van 28 januari 2022, en geldt voor een periode van drie jaar en tien maanden, tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in november 2025.

Georgette Schlick (Nijmegen, 4 augustus 1971) werd in de BAVA van vrijdagmiddag door de RvC voorgedragen en door de vergadering benoemd. Haar benoeming betreft een uitbreiding van de RvC die, naast de vrijdag benoemde Schlick, bestaat uit Leen Meijaard (voorzitter), Ernst Ligthart, Peter Mensing en Annette Mosman. Adrie Koster is, sinds de positie van Danny Blind vacant werd, adviseur van de RvC op het gebied van voetbaltechnische zaken.

Directieleden
Tevens werd in de vergadering de mededeling gedaan van het voornemen tot herbenoeming van de directieleden Marc Overmars, Menno Geelen en Susan Lenderink. Vervolgens werd de herbenoeming door de RvC bekrachtigd voor een periode die loopt tot en met 30 juni 2026. Deze drie bestuurders vormen samen met algemeen directeur Edwin van der Sar de directie van Ajax.

Tags

  • #BAVA

Socials

Gerelateerde artikelen

Overmarsfoto (1)

Ajax verlengt contract Marc Overmars

De Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV is voornemens het contract met Marc Overmars te verlengen tot en met 30 juni 2026. Dit met inachtneming van de geldende procedure, waardoor de directeur voetbalzaken na de nog uit te schrijven Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) door de RvC kan worden herbenoemd voor de nieuwe periode. De huidige termijn van Overmars loopt tot en met november 2024.

Tags

  • #Overmars2026

Socials

Menno 880

Ajax verlengt contract Menno Geelen

De Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV is voornemens het contract met commercieel directeur Menno Geelen te verlengen tot en met 30 juni 2026.

Tags

  • #Geelen

Socials

Lenderink1280 Hoofdfoto

Ajax verlengt contract Susan Lenderink

De Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV is voornemens het contract met financieel directeur Susan Lenderink te verlengen tot en met 30 juni 2026. Dit met inachtneming van de geldende procedure, waardoor zij na de nog uit te schrijven Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) door de RvC kan worden herbenoemd voor de nieuwe periode. De huidige termijn van Lenderink loopt tot en met november 2023.

Tags

  • #Lenderink2026

Socials