Drie commissarissen kondigen vertrek aan

Logo1920
Logo1920

Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen kiezen ervoor terug te treden als leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV. Zij stellen hun positie beschikbaar omdat zij van mening zijn dat de discussie zich nu te veel rondom hun persoon concentreert, terwijl deze gericht zou moeten zijn op de inhoud. Zij zullen hun taken zo spoedig mogelijk overdragen aan nieuwe commissarissen.

Tags

  • #RVC

Socials

Het proces om de ontstane vacatures in te vullen wordt in gang gezet conform de statuten. Het drietal treedt af zodra nieuwe leden voor de RvC benoemd zijn.

President-commissaris Michael van Praag: "Wij vinden het bijzonder jammer, maar we hebben dit besluit te respecteren. Mede namens de andere RvC-leden Leo van Wijk en Danny Blind wil ik hen alle drie bedanken voor het tomeloos inzetten van hun bedrijfsmatige kennis en ervaring voor onze club. Wij gaan hard aan de slag om opvolgers voor hen te vinden."