Functiewijziging Alex Kroes

Ajax Logo Header
Ajax Logo Header

De Raad van Commissarissen (RvC) en directie van AFC Ajax NV kwamen donderdag op hoofdlijnen met Alex Kroes overeen dat hij gaat terugtreden als algemeen directeur en directievoorzitter en vervolgens als titulair technisch directeur zal beginnen. Indien en zodra een definitief akkoord bereikt is, komt het betreffende agendapunt van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 mei aanstaande te vervallen.

Tags

  • #Kroes

Socials

Op 2 april 2024 werd Kroes geschorst nadat de RvC vernam dat hij, een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023, ruim 17.000 aandelen Ajax had gekocht. Mocht op enig moment door een daartoe bevoegde autoriteit worden vastgesteld dat sprake is van een ernstige overtreding van de regels omtrent handel met voorwetenschap, dan zal de RvC ook de positie van Kroes als titulair technisch directeur heroverwegen.

RvC-voorzitter Michael van Praag: "Wij zijn niet doof voor de geluiden om ons heen en spraken gedurende de afgelopen weken veelvuldig met mensen binnen en buiten Ajax, onder meer met de Bestuursraad en uiteraard met Alex zelf. Vanzelfsprekend zijn er voorwaarden met elkaar afgesproken waardoor deze verandering mogelijk werd. De club moet verder en wij zijn van mening dat het goed is voor Ajax dat we uiteindelijk met elkaar tot deze oplossing zijn gekomen. Alex gaat een belangrijke rol spelen in het voetbaltechnische deel van de organisatie en zich met name richten op het aan- en verkoopbeleid."

Alex Kroes: "Ik ben zeer blij dat we een passende oplossing gevonden hebben. Dat we met elkaar het belang van Ajax en het voetbal voorop hebben gezet. De focus moet bij Ajax weer op het voetbal komen te liggen. We hebben de support van iedereen nodig om dit seizoen zo goed mogelijk af te maken."

"Tegelijkertijd gaan we gezamenlijk voortvarend aan de slag voor het nieuwe seizoen. Het is hoog tijd om als één Ajax alle krachten te bundelen en alle kennis en kunde die er bij Ajacieden binnen en rondom de club zit, samen te voegen. Ik zie ernaar uit om niet alleen met Louis van Gaal, Danny Blind, Marijn Beuker en Kelvin de Lang, maar ook met iedereen daaromheen te gaan bouwen aan een mooie toekomst voor Ajax. Ajax moet weer Ajax worden."

Gerelateerde artikelen