Halfjaarcijfers AFC Ajax NV per 31 december 2020

Arena
Arena

Ajax boekt een operationeel resultaat van € 1,3 miljoen negatief, een daling van € 18,6 miljoen ten opzichte van vorig jaar als gevolg van de coronacrisis.

Tags

 • #Halfjaarcijfers

Socials

Kerncijfers

 • De netto omzet bedraagt € 78,7 miljoen, een daling van € 31,7 miljoen door lagere voetbalopbrengsten en partnershipopbrengsten als gevolg van de coronacrisis.
 • De kosten zijn met € 13,1 miljoen gedaald naar € 80,0 miljoen voornamelijk door een daling in de wedstrijdgerelateerde kosten en salariskosten.
 • Het operationele verlies bedraagt € 1,3 miljoen.
 • De bijdrage van inkomsten uit transfers van spelers is € 85,2 miljoen, als gevolg van de transfers van Donny van de Beek naar Manchester United FC, Sergiño Dest naar FC Barcelona en Hakim Ziyech naar Chelsea FC.
 • De winst na belasting over het eerste halfjaar bedraagt € 38,5 miljoen.
 • De vooruitzichten zijn als gevolg van de coronacrisis zeer somber. Ajax verwacht, ondanks de inkomsten uit transfers, een fors negatief resultaat na belastingen in het boekjaar 2020/2021.
 • Het saldo liquide middelen op 31 december 2020 bedraagt € 70,7 miljoen en is gestegen met € 48,2 miljoen ten opzichte van 30 juni 2020 voornamelijk als gevolg van de uitgaande transfers van spelers.
 • Het eigen vermogen stijgt met € 39,7 miljoen naar € 268,5 miljoen, 46,1% van het balanstotaal, exclusief leaseverplichtingen is dit 62,0%.

De analyses en het volgende financieel overzicht hebben betrekking op de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 en worden vergeleken met de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019.

Toelichting door Susan Lenderink 🎥
Bekijk hieronder een interview met financieel directeur Susan Lenderink, waarin zij een toelichting geeft op de halfjaarlijkse financiële verslaglegging per 31 december 2020.

Omzet

De netto omzet bedraagt 78,7 miljoen, een daling van 31,7 miljoen door lagere voetbalopbrengsten en partnershipopbrengsten als gevolg van de coronacrisis

Voetbal

De voetbalomzet is gedaald met € 31,6 miljoen naar € 42,1 miljoen.

 • Inkomsten nationale competities
  De inkomsten uit nationale competities hebben betrekking op de 2 gespeelde thuiswedstrijden in de competitie en de 3 gespeelde vriendschappelijke wedstrijden met beperkt publiek met inachtneming van de 1,5 meter maatregelen. De overige thuiswedstrijden zijn gespeeld zonder publiek. Als gevolg hiervan zijn de inkomsten uit nationale competities ten opzichte van vorig seizoen gedaald.
   
  Recettes competitie, nationale beker en vriendschappelijke wedstrijden 
  De recettes zijn gedaald met € 3,0 miljoen naar € 0,3 miljoen.
   
  Seizoenkaarten 
  De opbrengst uit seizoenkaarten is gedaald met € 7,1 miljoen naar € 0,4 miljoen. Er zijn in de eerste helft van het seizoen 2020/2021 40.537 seizoenkaarten verstrekt, een afname van 959.
   
  Business-seats en skyboxen 
  De inkomsten uit verkochte business-seats en skybox-plaatsen zijn gedaald met € 8,5 miljoen naar € 0,6 miljoen. In totaal zijn 3.785 plaatsen verstrekt, een afname van 182.
   
  Jaarkaarten 
  In totaal komt het aantal uitgegeven jaarkaarten op 44.322, 1.141 minder dan vorig jaar.
   
 • Recettes Europese competities
  Er zijn geen recettes van Europese competities gerealiseerd als gevolg van het spelen van de Europese wedstrijden zonder publiek, waardoor deze opbrengsten zijn gedaald met € 8,1 miljoen. 
   
 • Premies Europese competities
  De premies uit Europese competities zijn gedaald met € 4,8 miljoen naar € 40,2 miljoen met name door de mindere sportieve prestaties. Ajax is in de UEFA Champions League geëindigd op de derde plaats in de poule waardoor we aangewezen zijn op een Europees vervolg in de UEFA Europa League. 

 • Indirecte wedstrijdbaten
  Hier zijn onder meer de vergoedingen voor het ter beschikking stellen van spelers aan nationale elftallen en de vergoedingen voor het uitlenen van spelers in opgenomen. De totale indirecte voetbalbaten zijn op € 0,6 miljoen uitgekomen, een daling van € 0,1 miljoen.

Partnerships 
De partnershipomzet bestaat uit inkomsten uit bedrijfssponsoring en is dit halfjaar gedaald met € 2,9 miljoen naar € 14,5 miljoen. De daling komt voornamelijk door de tegemoetkoming aan partners als het gevolg van het niet ten volle kunnen genieten van de voordelen van de associatie met Ajax. Met ingang van het seizoen 2020/2021 zijn nieuwe partnerships aangegaan met Acronis en Replay en verlengde contracten met onder meer Ziggo, ABN AMRO en de Vriendenloterij. Daarnaast is een internationaal partnership aangegaan met Sharjah FC.

Televisie
De televisie-inkomsten van € 5,4 miljoen zijn gedaald met € 1,4 miljoen met name door lagere televisie-inkomsten uit de nationale competitie door minder gespeelde wedstrijden in het eerste halfjaar 2020/2021 ten opzichte van het eerste halfjaar 2019/2020.

Merchandising
Deze omzet is gestegen met € 1,7 miljoen naar € 12,8 miljoen voornamelijk als gevolg van het nieuwe Europese uitshirt.

Overige baten 
De overige baten ten bedrage van € 3,9 miljoen, kennen een stijging van € 2,4 miljoen ten opzichte van vorig seizoen door de subsidie uit hoofde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW).

Bedrijfslasten

De kosten zijn met € 13,1 miljoen gedaald naar € 80,0 miljoen voornamelijk door een daling in de wedstrijdgerelateerde kosten en salariskosten.

Inkoopwaarde omzet 
De inkoopwaarde omzet is toegenomen met € 1,3 miljoen naar € 8,0 miljoen in lijn met de stijging van de merchandise omzet.

Lonen, salarissen en sociale lasten
Deze post is afgenomen met € 4,6 miljoen van € 49,4 miljoen naar € 44,8 miljoen voornamelijk door een afname in de salariskosten voetbal door een daling van de spelerssalarissen als gevolg van de mutaties in de spelersgroep en door het overeengekomen loonoffer met de spelers.

Het aantal fte’s kende dit jaar een stijging met 2 fte van 409 naar 411.

Afschrijvingen op vaste activa
De afschrijvingen op vaste activa zijn gestegen met € 0,6 naar € 6,1 miljoen door een toename van de lease activa als gevolg van nieuwe investeringen en tussentijdse mutaties door indexatie van leaseovereenkomsten.

Overige bedrijfskosten
De totale overige bedrijfskosten zijn met € 10,4 miljoen gedaald naar € 21,1 miljoen.

De belangrijkste onderdelen van de overige bedrijfskosten zijn:

 • Overige personeelskosten: daling van € 1,9 miljoen naar € 2,5 miljoen voornamelijk door een lagere verantwoording onder IFRS 16 van de leasekosten bedrijfsauto’s en lagere kosten spelersverzekeringen.
 • Wedstrijdkosten: daling van € 4,1 miljoen naar € 10,4 miljoen met name als gevolg van lagere organisatiekosten en overige wedstrijdgerelateerde kosten voor de wedstrijden in de nationale en Europese competities als gevolg van de coronacrisis. De wedstrijdkosten kennen een stijging door de kosten van de eenmalige solidariteitsbijdrage van Ajax uit de ontvangen gelden door UEFA Champions League deelname.
 • Huisvestingskosten: daling van € 2,8 miljoen naar € 1,6 miljoen voornamelijk als gevolg van een lagere recette-afhankelijke huur door het spelen van de thuiswedstrijden met beperkt of geen publiek.
 • Beheer- en administratiekosten: daling van € 1,6 miljoen naar € 6,6 miljoen onder meer door een daling van scoutingskosten, reis- en verblijfkosten en verkoopkosten.

Vergoedingssommen

De afschrijvingen op vergoedingssommen zijn gestegen met € 3,1 miljoen naar € 28,8 miljoen met name als gevolg van het aantrekken van Antony dos Santos in de tweede helft van het seizoen 2019/2020 en Davy Klaassen, Mohammed Kudus en Sean Klaiber begin seizoen 2020/2021.

Het resultaat vergoedingssommen bedraagt € 85,2 miljoen. Met name de transfers van Donny van de Beek, Sergiño Dest en Hakim Ziyech hebben voor dit resultaat gezorgd. Het resultaat vergoedingssommen bestaat daarnaast uit opleidingsvergoedingen, ontvangen solidariteitsbijdragen voor getransfereerde voormalige Ajax-spelers en aandelen uit transfersommen bij doorverkoop.

Resultaat deelneming

Ajax heeft op 28 september 2020 overeenstemming bereikt met de minderheidsaandeelhouder Cape Town Stars Ltd. over de verkoop van alle aandelen in Ajax Cape Town. De verkooptransactie is per 30 september 2020 geëffectueerd. Het totale resultaat uit hoofde van deze verkooptransactie van € 2,6 miljoen negatief is verantwoord onder het resultaat deelneming.

Financieel resultaat, belastingen, aandeel derden en waardeverandering effecten

Deze post kende een verbetering van € 4,3 miljoen voornamelijk door de afgenomen belastinglast op het resultaat.

Balans

In de vergelijkende balanscijfers is de opstelling per 30 juni 2020 gehanteerd. Hierdoor spelen seizoensinvloeden een rol in de vergelijking.

De boekwaarde van de vergoedingssommen bedraagt € 159,5 miljoen en is nagenoeg gelijk gebleven. De financiële vaste activa zijn met € 10,4 miljoen gestegen met name door de toename in de lange termijn vorderingen uit transfers. De kortlopende vorderingen, met een looptijd korter dan één jaar, zijn met € 19,0 miljoen toegenomen, onder meer door hogere korte termijn vorderingen op clubs inzake speler transfers. Ajax heeft op 31 december 2020 € 70,7 miljoen aan liquide middelen. Dit betreft een stijging van € 48,2 miljoen ten opzichte van 30 juni 2020. Deze stijging is onder andere veroorzaakt door de uitgaande transfers van spelers. De waarde van de beleggingsportefeuille bedraagt € 24,6 miljoen en bestaat uit obligaties.

De langlopende verplichtingen zijn gedaald met in totaal € 10,2 miljoen naar € 183,1 miljoen door lagere langlopende transferverplichtingen. De kortlopende verplichtingen zijn gestegen naar € 131,2 miljoen. De stijging van € 44,9 miljoen wordt veroorzaakt door onder meer hogere te betalen transferverplichtingen, niet toegerekende en uitgestelde omzet als gevolg van de coronacrisis, te betalen solidariteitsbijdrage en te betalen vennootschapsbelasting. Na toevoeging van het resultaat bedraagt het totaal eigen vermogen € 268,5 miljoen, 46,1% van het balanstotaal, exclusief leaseverplichtingen 62,0%. De overige reserves bedragen, voor verwerking van het onverdeeld resultaat, € 120,6 miljoen.

Buitenlandse deelneming

Als gevolg van de verkoop van de aandelen in Ajax Cape Town zijn de opbrengsten en kosten van Ajax Cape Town, met een belang van 51% van AFC Ajax NV, alleen voor de periode 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020 voor 100% in de geconsolideerde cijfers opgenomen, onder aftrek van een minderheidsbelang derden.

AFC Ajax USA Inc. is voor 100% in de geconsolideerde cijfers opgenomen. Het doel van de deelneming is in eerste instantie het aangaan van commerciële partnerships in de Verenigde Staten.

Verwachtingen

De verwachtingen zijn zeer somber, de kans dat dit seizoen met publiek wordt gevoetbald achten wij nagenoeg nihil. Dit betekent dat het operationeel verlies verder zal oplopen, ook omdat de UEFA Champions League premies in de eerste helft van het boekjaar zijn ontvangen. Door de gerealiseerde transfers aan het begin van het seizoen is de verwachting dat het saldo vergoedingssommen positief zal eindigen. Dit is echter onvoldoende om de negatieve gevolgen van de coronacrisis, welke tot uitdrukking komen in het operationele resultaat, te compenseren. Het resultaat na belastingen in het seizoen 2020/2021 zal naar verwachting fors negatief zijn.

Halfjaarlijkse financiële verslaglegging per 31 december 2020

Gerelateerde artikelen

CFO

Van megatransfer tot coronacrisis: debuutjaar van uitersten voor Susan Lenderink

Op haar 1e werkdag kreeg ze van Edwin van der Sar een berichtje. “Never a dull moment bij Ajax”, schreef de algemeen directeur. Het bleek een vooruitziende blik, want saai werd het geen moment voor Susan Lenderink. De financieel directeur (42) was afgelopen week 1 jaar in dienst bij Ajax. Van een rustige instap bleek geen sprake, maar toch overheerst het positieve gevoel. “Ik heb mijn draai gevonden.”

Tags

 • #SusanLenderink

Socials